THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results

Section

Subject

Topics

Triple-X-syndrome

Het triple-X-syndrome (trisomie X) is een zeldzame aandoening waarbij meisjes met drie X-chromosomen worden geboren.

Meisjes met het triple-X-syndrome hebben vaker een iets minder dan normale intelligentie en specifieke problemen met verbale vaardigheden. Soms veroorzaakt het syndroom onvruchtbaarheid, maar er zijn ook vrouwen met het triple-X-syndrome die lichamelijk normale kinderen met normale chromosomen hebben gekregen.

Er zijn zeer uitzonderlijke gevallen bekend van zuigelingen met vier of zelfs vijf X-chromosomen. Hoe meer X-chromosomen een meisje heeft, des te groter is het risico van geestelijke ontwikkelingsachterstand en lichamelijke afwijkingen.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Syndroom van Noonan

Next: Syndroom van Klinefelter

Figures
Tables
Disclaimer