THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results

Section

Subject

Topics

Geestelijke en sociale ontwikkeling en gedragsontwikkeling

De snelheid waarmee de geestelijke en sociale ontwikkeling en gedragsontwikkeling plaatsvinden, verschilt per zuigeling aanzienlijk. Sommige zuigelingen ontwikkelen zich sneller, al kan een bepaalde familiaire aanleg voorkomen, zoals laat leren lopen of praten. Omgevingsfactoren als gebrek aan stimulatie kunnen de normale ontwikkeling vertragen en omgekeerd kan stimulatie de ontwikkeling bevorderen. Hetzelfde geldt voor lichamelijke factoren als doofheid die de ontwikkeling kunnen afremmen. Hoewel een kind zich meestal doorlopend ontwikkelt, kan de ontwikkeling van bepaalde functies, bijvoorbeeld spraak, tijdelijk stagneren.

Huilen is een manier om te communiceren. Zuigelingen huilen omdat ze honger hebben, last hebben van pijn of een ander ongemak en om nog veel andere, niet direct aanwijsbare redenen. Ze huilen het meest wanneer ze 6 weken oud zijn (gewoonlijk 3 uur per dag) en dit neemt af tot 1 uur per dag wanneer ze 3 maanden oud zijn. Meestal proberen de ouders de huilende baby te laten eten, vervangen ze de luier of zoeken een andere oorzaak van de pijn of het ongemak. Als dit niets oplevert, helpt het soms de baby vast te houden of ermee rond te lopen. Heel soms helpt niets. Ouders moeten een huilende zuigeling geen voedsel opdringen, want het kind eet heus wel als honger de oorzaak is van zijn verdriet.

illustrative-material.table-short 1

MIJLPALEN TIJDENS HET EERSTE LEVENSJAAR

leeftijd

mijlpaal

leeftijd

mijlpaal

1 maand

brengt handen naar ogen en mond

draait het hoofd bij buikligging

volgt een object dat in een boog 15 centimeter boven het gezicht naar het midden wordt bewogen (recht naar voren)

reageert op geluid (schrikt, huilt of wordt rustig)

kan naar bekende geluiden en stemmen draaien

fixeert de blik op een gezicht

7 maanden

kan zonder steun zitten

staat op de benen als hij rechtop wordt gehouden

pakt met de ene hand voorwerpen uit de andere hand

zoekt voorwerp dat is gevallen

reageert op eigen naam

reageert op ‘nee'

brabbelt en probeert klinkers en medeklinkers te combineren

is enthousiast bij het vooruitzicht van spelen

speelt kiekeboe

3 maanden

richt in buikligging het hoofd 45 graden (soms 90 graden) op

doet handen open en dicht

zet zich af wanneer de voeten op een vlakke ondergrond worden geplaatst

reikt naar en slaat tegen bungelende speeltjes

volgt een voorwerp dat in een boog voor het gezicht langs wordt bewogen

bekijkt gezichten aandachtig

lacht bij het horen van moeders stem

begint op spraak lijkende geluiden te maken

9 maanden

probeert een speeltje te pakken dat buiten zijn bereik ligt

protesteert als speelgoed wordt afgepakt

kruipt of schuift vooruit op handen en voeten

trekt zich op tot staan

kan staan met steun van iets of iemand

zegt ‘papa' of ‘mama', maar niet altijd tegen de juiste persoon

5 maanden

houdt hoofd recht bij rechtop houden

rolt om, meestal van buik op rug

probeert voorwerpen te pakken

herkent mensen van een afstand

luistert bewust naar stemmen

lacht spontaan

kraait van plezier

12 maanden

gaat vanuit buikligging zitten

loopt langs meubilair; kan een paar stappen zonder hulp lopen

kan een paar tellen achter elkaar blijven staan

zegt ‘papa' en ‘mama' tegen de juiste persoon

drinkt uit een beker

klapt in de handen en zwaait gedag

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Lichamelijke ontwikkeling

Next: Bevordering van optimale ontwikkeling

Figures
Tables
Disclaimer