THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results

Section

Subject

Topics

Neuroblastoom

Een neuroblastoom is een veelvoorkomende tumor bij kinderen die in delen van het zenuwstelsel groeit.

Een neuroblastoom ontstaat in een bepaald type zenuwweefsel dat zich op veel plaatsen in het lichaam bevindt. Gewoonlijk ontstaat het in zenuwen in de buik of borst, doorgaans in de bijnieren (gelegen boven op elke nier). Zeer zelden ontstaat een neuroblastoom in de hersenen.

Een neuroblastoom is de meest voorkomende tumor bij zuigelingen en een van de meest voorkomende tumoren bij kinderen, ongeacht de leeftijd. Ongeveer 80% van alle neuroblastomen ontstaat bij kinderen jonger dan 5 jaar. Hoewel de oorzaak niet bekend is, komt deze vorm van kanker soms in de familie voor.

Symptomen en diagnose

De symptomen zijn afhankelijk van de plaats waar het neuroblastoom is ontstaan en of de tumor is uitgezaaid. Bij tumoren die in de buik zijn ontstaan, zijn de eerste symptomen onder meer een dikke buik, een vol gevoel en buikpijn. Tumoren in de borst kunnen hoesten of ademhalingsproblemen veroorzaken. Tegen de tijd dat ze door een arts worden onderzocht, heeft de tumor zich bij meer dan de helft van de kinderen buiten zijn oorspronkelijke locatie uitgebreid. Symptomen bij deze kinderen hangen samen met de uitzaaiing van de tumor. Als de kanker bijvoorbeeld de botten is binnengedrongen, veroorzaakt dit pijn. Door uitzaaiingen in het beenmerg kan het aantal van diverse typen bloedcellen afnemen. Een verminderd aantal rode bloedcellen leidt tot bloedarmoede en veroorzaakt een gevoel van zwakte en vermoeidheid. Bij een verminderd aantal bloedplaatjes ontstaan gemakkelijk bloeduitstortingen en bij een verminderd aantal witte bloedcellen neemt de weerstand tegen infecties af. De tumor kan zich uitzaaien naar de huid, waarin dan knobbels ontstaan, of naar het ruggenmerg, waardoor mogelijk spierzwakte van de armen of benen ontstaat. Ongeveer 90% van de neuroblastomen produceert hormonen als epinefrine (adrenaline), waardoor de hartslag kan oplopen en angstgevoelens kunnen ontstaan.

Het is niet eenvoudig om een neuroblastoom in een vroeg stadium te diagnosticeren. Als de tumor voldoende groot is, kan een zwelling (massa) in de buik te voelen zijn. Bij vermoeden van een neuroblastoom kan de arts voorstellen een echogram, een CT-scan (computertomografie) of een MRI-scan (magnetische kernspinresonantie) van borst en buik te laten maken. Een urinemonster kan worden onderzocht op overmatige hoeveelheden epinefrineachtige hormonen. Om na te gaan of de tumor zich heeft uitgezaaid, kan de arts een botscan of röntgenfoto's van botten laten maken of een weefselmonster van lever, longen, huid, beenmerg of bot laten onderzoeken.

Prognose en behandeling

Kinderen jonger dan 1 jaar en kinderen met een kleine tumor hebben een zeer goede prognose. Als de tumor zich niet heeft uitgezaaid, kan deze meestal operatief worden verwijderd. Vrijwel alle kinderen krijgen chemotherapeutische middelen toegediend als vincristine, cyclofosfamide, doxorubicine, etoposide en cisplatine. Ook wordt mogelijk bestraling toegepast. Bij kinderen ouder dan 1 jaar is, als de tumor zich heeft uitgezaaid, het genezingspercentage laag.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Wilms-tumor

Next: Retinoblastoom

Figures
Tables
Disclaimer