THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results

Section

Subject

Topics

Preventieve gezondheidszorg

In Nederland vindt geen routine screeningsonderzoek naar de lichamelijke groei en geslachtelijke ontwikkeling van de jongere plaats na het 5e levensjaar. Er zijn lokale en regionale verschillen.

Geschikte specifieke screeningsonderzoeken zouden kunnen bestaan uit het bepalen van de cholesterolspiegel bij jongeren uit een familie waarin hoge cholesterolspiegels of hartziekten voorkomen en onderzoek op tuberculose bij jongeren die eerder met tuberculose in aanraking zijn geweest.

De meeste tijd tijdens het bezoek aan de arts op veertienjarige leeftijd wordt besteed aan een gesprek over de ontwikkeling, het gedrag en psychosociale kwesties. Gewoonlijk stelt de arts vragen over de thuissituatie van de jongere, over schoolprestaties en doelen, activiteiten en hobby's, mogelijk riskant gedrag en emotionele gezondheid. Even belangrijk zijn adviezen over lichamelijke en psychosociale ontwikkeling, gezonde leefgewoonten en het voorkomen van letsel. Mogelijk gaat het gesprek ook over het belang van het dragen van een bromfietshelm, veiligheidsgordels, alcoholgebruik in het verkeer, door leeftijdgenoten uitgeoefende druk, risico's van drugs- of alcoholverslaving, geschiktheid voor het ouderschap, verantwoord seksueel gedrag en vermijden van geweld. De arts kan de jongere eventueel een overzicht met informatiebronnen (bijvoorbeeld boektitels, telefoonnummers, websites) verstrekken.

De arts moet ook aan de ouders vragen hoe ze omgaan met de veranderingen die de adolescentie met zich meebrengt. Tijdens dat gesprek komen specifieke kwesties aan de orde, meestal over het stellen van grenzen, tijd vrijmaken voor het kind en het bespreken van gewenst gedrag. Tijdens het gesprek met de ouders is het kind gewoonlijk niet aanwezig.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Ontwikkeling van de seksualiteit

Next: Introductie

Figures
Tables
Disclaimer