THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results
In This Topic
Introductie
Back to Top

Section

Subject

Topics

Introductie

Congenitaal glaucoom (aangeboren hoge oogboldruk) en congenitaal cataract (aangeboren staar) (see Aangeboren afwijkingenTables) zijn zeldzame aandoeningen die bij pasgeborenen kunnen voorkomen. Hoewel bij kinderen aandoeningen kunnen ontstaan als bijziendheid, verziendheid en astigmatisme (brekingsafwijkingen), de meest voorkomende oorzaken van wazig zien, moeten deze bij volwassenen vaker worden behandeld. Bepaalde aandoeningen, zoals een verkeerde stand van het ene oog ten opzichte van het andere (strabisme of scheelzien), komen bij kinderen vaker voor. Brekingsafwijkingen en scheelzien kunnen tot verlies van het gezichtsvermogen leiden (amblyopie).

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Introductie

Next: Amblyopie

Figures
Tables
Disclaimer