THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results

Section

Subject

Topics

Verlatingsangst

Verlatingsangst is de vrees van een jong kind dat zijn ouders hem alleen zullen laten.

Kinderen met verlatingsangst raken in paniek en huilen wanneer een ouder hen verlaat, al gaat deze maar naar de kamer ernaast. Verlatingsangst is normaal bij zuigelingen vanaf ongeveer 8 maanden, is het hevigst wanneer het kind tussen 10 en 18 maanden oud is en verdwijnt meestal tegen de leeftijd van 2 jaar. De intensiteit en duur van de verlatingsangst verschillen per kind en zijn deels afhankelijk van de kind-ouderrelatie. Zo verdwijnt verlatingsangst eerder wanneer het kind een sterke, gezonde band met een ouder heeft dan wanneer dit niet het geval is.

Verlatingsangst treedt op wanneer zuigelingen zich ervan bewust worden dat hun ouders unieke personen zijn. Aangezien hun geheugen nog niet volledig is ontwikkeld en ze geen besef van tijd hebben, zijn deze jonge kinderen bang dat hun ouders voor altijd weggaan. Verlatingsangst verdwijnt zodra het jonge kind zich iets gaat herinneren en zich zijn ouders voor de geest kan halen wanneer deze afwezig zijn. Het kind herinnert zich dan dat de ouders steeds weer terugkwamen.

Ouders moeten als reactie op de verlatingsangst van hun kind geen situaties uit de weg gaan waarin ze niet bij hun kind zijn, want dit zou nadelig kunnen zijn voor zijn rijping en ontwikkeling. Wanneer ouders het huis uitgaan (of het kind in een kinderdagverblijf achterlaten), moeten ze degene bij wie ze het kind achterlaten vragen hem af te leiden. De ouders moeten vervolgens weggaan zonder nog uitgebreid te reageren op het gehuil van het kind. Als de ouders thuis zijn, maar in een andere kamer dan het kind, moeten ze niet onmiddellijk naar het kind toegaan wanneer het huilt, maar iets naar het kind roepen vanuit de andere kamer. Zo leert het kind dat de ouders nog steeds aanwezig zijn, ook al ziet het ze niet. Verlatingsangst verergert soms wanneer een kind honger heeft of moe is, dus misschien helpt het het kind voor vertrek te voeden en te laten slapen.

Verlatingsangst op de normale leeftijd veroorzaakt bij het kind geen schade op lange termijn. Verlatingsangst die tot na de leeftijd van 2 jaar aanhoudt, kan al dan niet een probleem vormen, afhankelijk van de mate waarin de ontwikkeling van het kind erdoor wordt beïnvloed. Het is normaal dat kinderen enige angst voelen wanneer ze voor het eerst naar een peuterspeelzaal of school gaan. Dat gevoel moet allengs minder worden. In zeldzame gevallen kan een kind door overmatige scheidingsangst niet naar een kinderdagverblijf of school en niet normaal met leeftijdgenootjes spelen. Deze angst is waarschijnlijk abnormaal (separatieangststoornis). (see Separatieangststoornis)

In dit geval moeten de ouders de hulp van een arts inroepen voor het kind.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Darmproblemen

Next: Huiduitslag

Figures
Tables
Disclaimer