THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results

Section

Subject

Topics

Desintegratiestoornis van de kinderleeftijd

Bij een desintegratiestoornis van de kinderleeftijd begint een schijnbaar normaal kind zich na het derde levensjaar jonger te gedragen (regressie).

Bij de meeste kinderen verloopt de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling sprongsgewijs. Het is normaal dat de ontwikkeling van een kind soms een stap achteruitgaat. Zo kan een zindelijk kind zo nu en dan weer in zijn broek plassen. Desintegratiestoornis van de kinderleeftijd is echter een zeldzame, ernstige aandoening waarbij een kind ouder dan 3 jaar zich niet meer normaal ontwikkelt en terugvalt naar een veel lager functioneringsniveau. De terugval (regressie) volgt meestal op een ernstige ziekte, zoals een infectie van hersenen en zenuwstelsel.

Het kind met desintegratiestoornis ontwikkelt zich tot het derde of vierde levensjaar normaal en leert praten, wordt zindelijk en vertoont het sociale gedrag dat bij zijn leeftijd past. Vervolgens, na een periode van enkele weken of maanden waarin het kind prikkelbaar en humeurig is, ondergaat het een duidelijke terugval. Het kind kan reeds verworven taalkundige, motorische en sociale vaardigheden kwijtraken en de controle over de blaas- of darmfunctie verliezen. Daarnaast krijgt het kind problemen met sociale interactie en begint het repeterende gedragingen te vertonen zoals kinderen met autisme. De toestand verslechtert vrij vaak geleidelijk tot het niveau van ernstige geestelijke ontwikkelingsachterstand. Een arts stelt de diagnose op basis van de symptomen en zoekt naar een onderliggende aandoening.

Er is geen specifieke behandeling of genezingsmethode voor desintegratiestoornis van de kinderleeftijd en de meeste kinderen, vooral degenen met ernstige geestelijke ontwikkelingsachterstand, hebben hun leven lang zorg nodig.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Syndroom van Rett

Next: Schizofrenie bij kinderen

Figures
Tables
Disclaimer