THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results

Section

Subject

Topics

Schizofrenie bij kinderen

Schizofrenie bij kinderen is een chronische stoornis die gepaard gaat met abnormale gedachten en afwijkend sociaal gedrag.

Schizofrenie komt tamelijk zelden voor bij kinderen en ontstaat gewoonlijk in de late adolescentie of op jongvolwassen leeftijd. (see Schizofrenie)

Wanneer schizofrenie echter in de kindertijd ontstaat, begint de aandoening meestal tussen de leeftijd van 7 jaar en het begin van de adolescentie.

Schizofrenie treedt waarschijnlijk op als gevolg van chemische afwijkingen in de hersenen. Het is niet bekend waardoor deze afwijkingen worden veroorzaakt, maar het is duidelijk dat er sprake is van een erfelijke gevoeligheid en dat de aandoening niet wordt veroorzaakt door gebrekkig ouderschap of negatieve omstandigheden op de kinderleeftijd.

Symptomen en diagnose

Een kind met schizofrenie trekt zich meestal terug, heeft geen belangstelling meer voor activiteiten en ontwikkelt een verwrongen gedachtegang en waarneming. Deze symptomen kunnen soms enige tijd aanhouden voordat ze verergeren. Net als volwassenen met schizofrenie hebben kinderen met schizofrenie vaak last van hallucinaties, waanvoorstellingen en paranoia, waarbij ze bang zijn dat anderen hen kwaad willen doen of hun gedachten beheersen. Kinderen met schizofrenie hebben vaak ook afgestompte emoties: noch hun stem noch hun gezichtsuitdrukking verandert als reactie op emotionele situaties. Gebeurtenissen die hen normaal aan het lachen of aan het huilen zouden maken, lokken vaak geen enkele reactie uit. Adolescenten die drugs gebruiken, kunnen symptomen hebben die lijken op die van schizofrenie.

Er is geen specifiek diagnostisch onderzoek voor schizofrenie. De diagnose wordt gebaseerd op zorgvuldige beoordeling van de symptomen die zich hebben voorgedaan, psychologisch onderzoek en ontbreken van aanwijzingen voor een onderliggend probleem, zoals drugsmisbruik, een hersentumor of een andere aandoening.

Behandeling

Schizofrenie bij kinderen kan niet worden genezen, al kunnen hallucinaties en waanvoorstellingen mogelijk onder controle worden gehouden met antipsychotische middelen als haloperidol, olanzapine, quetiapine en risperidon. (see Schizofrenie en waanstoornisTables)

Kinderen zijn bijzonder gevoelig voor de bijwerkingen van antipsychotische middelen, zoals bevingen, vertraagde bewegingen en bewegingsstoornissen. Psychologische en opvoedkundige ondersteuning van het kind en begeleiding van gezinsleden zijn onmisbaar om alle betrokkenen te leren omgaan met de ziekte en de gevolgen ervan.

Kinderen met schizofrenie moeten mogelijk in een ziekenhuis worden opgenomen wanneer de symptomen verergeren, zodat de doses van de geneesmiddelen kan worden aangepast en de veiligheid van de kinderen kan worden gegarandeerd.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Desintegratiestoornis van de kinderleeftijd

Next: Depressie

Figures
Tables
Disclaimer