THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results

Section

Subject

Topics

Syndroom van Asperger en PDD-NOS

Deze pervasieve ontwikkelingsstoornissen zijn sterk verwant met autisme, maar zijn minder ernstig.

Kinderen met het syndroom van Asperger hebben dezelfde problemen met sociale interacties als kinderen met autisme en vertonen ook stereotiepe of repeterende gedragingen, evenals maniërismen en niet-functionele rituelen. De taalvaardigheid is echter normaal en soms beter dan die van een gemiddeld kind. Ook het IQ is normaal.

Van kinderen die ernstige problemen met sociale interacties hebben of die stereotiepe gedragingen vertonen, zonder alle kenmerken van autisme of het syndroom van Asperger, wordt gezegd dat ze lijden aan PDD-NOS (naar het Engelse pervasive developmental disorder not otherwise specified). Kinderen met het syndroom van Asperger of PDD-NOS functioneren vaak op een hoger niveau dan kinderen met autisme en kunnen mogelijk zelfstandig functioneren. Kinderen met het syndroom van Asperger reageren vaak goed op psychotherapie.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Autisme

Next: Syndroom van Rett

Figures
Tables
Disclaimer