THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results
In This Topic
Adoptie
Back to Top

Section

Subject

Topics

Adoptie

Adoptie is de juridische procedure waarbij een kind wettig in een bestaand gezin wordt opgenomen. Anders dan pleegzorg is adoptie bedoeld voor altijd. Het doel van adoptie is levenslange zekerheid te bieden aan een kind en het gezin.

Kinderen die wees zijn geworden, komen duidelijk in aanmerking voor adoptie. Kinderen kunnen worden geadopteerd als het kind vrijwillig door de ouder(s) is afgestaan of als het kind door een rechter aan de ouderlijke macht is onttrokken. Onder bepaalde voorwaarden is het ook mogelijk kinderen uit het buitenland te adopteren.

Afhankelijk van het soort adoptie kan een adoptie een kostbare aangelegenheid zijn.

Soms treden adoptieouders in contact met de biologische ouders. Het is mogelijk dat er al verwantschap tussen beide partijen bestaat. Zo kan een stiefouder het kind van zijn echtgenoot of echtgenote adopteren. In Nederland mogen grootouders geen kleinkinderen adopteren. In andere gevallen komen ouders via anderen of via advertenties met elkaar in contact.

Soms grijpen biologische ouders de kans aan om het kind te bezoeken. Als de adoptieouders weten wie de biologische ouders zijn, zijn ze mogelijk minder bezorgd dat de biologische ouders proberen het kind terug te halen. Bovendien is dit soms gunstig voor het kind. Dergelijke kwesties kunnen het beste worden besproken met een deskundige op medisch en op juridisch gebied voordat er besluiten worden genomen.

De meeste adoptiekinderen, ook degenen die voorheen pleegkind waren en kinderen van buitenlandse origine, passen zich goed aan en krijgen weinig problemen. Als ze ouder worden, kunnen sommige kinderen echter het gevoel krijgen dat ze zijn afgewezen door hun biologische ouders omdat die hen hebben afgestaan. Vooral in de adolescentie en vroege volwassenheid kan iemand die is geadopteerd zeer benieuwd zijn naar zijn biologische ouders, ook als hij of zij er niet naar vraagt. Sommige mensen proberen informatie te vinden over hun biologische ouders of gaan naar hen op zoek. En sommige biologische ouders proberen hun kinderen te vinden.

Kinderen niet vertellen dat ze zijn geadopteerd, kan hen later kwetsen. Kinderen schikken zich het beste in de situatie als het wordt verteld wanneer ze ongeveer 7 jaar oud zijn. Als het kind ernaar vraagt, moeten adoptieouders op een geruststellende manier over de biologische ouders spreken. Als het kind bijvoorbeeld werd mishandeld of verwaarloosd, kunnen ouders zeggen dat het kind is weggehaald omdat de biologische ouder problemen had of ziek was en niet de juiste verzorging kon geven. Kinderen hebben behoefte aan de geruststelling dat er nu en voor altijd iemand van hen houdt. Als een kind contact heeft met zijn biologische familie, kunnen ouders het beste zeggen dat het kind twee paar ouders heeft die van hem houden.

Het is nog omstreden of kinderen van biologische ouders die anoniem willen blijven, informatie moeten kunnen krijgen over hun biologische ouders. Sommige organisaties onderhouden een website waarop biologische ouders en kinderen zich kenbaar kunnen maken. Als beide partijen dit doen, worden ze met elkaar in contact gebracht. Er kan alleen contact worden gelegd als beide partijen het ermee eens zijn.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Pleegzorg

Next: Introductie

Figures
Tables
Disclaimer