THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results
In This Topic
Pleegzorg
Back to Top

Section

Subject

Topics

Pleegzorg

Pleegzorg is zorg voor kinderen die tijdelijk niet door hun familie kunnen worden verzorgd. Pleegzorg valt onder wettelijke regelingen en in Nederland is de Stichting Pleegzorg Nederland ervoor verantwoordelijk. Pleegzorg komt verrassend vaak voor: in 2003 verbleven ongeveer 15.000 kinderen in pleeggezinnen.

De pleegouder neemt de dagelijkse verzorging van het kind op zich.

De meeste kinderen in de pleegzorg komen uit sociaal-economisch zwakke gezinnen. Ongeveer 70% van de kinderen in de pleegzorg is daarin terechtgekomen via de kinderrechter op advies van de Raad voor de Kinderbescherming, omdat het kind werd mishandeld of verwaarloosd. Het grootste deel van de overige 30% betreft jongeren die via Bureau Jeugdzorg in pleeggezinnen zijn geplaatst. Slechts zeer weinig kinderen worden vrijwillig door hun ouders in een pleeggezin geplaatst. De meeste kinderen worden in pleeggezinnen opgenomen, maar veel adolescenten wonen in een internaat of in een instelling voor therapeutische pleegzorg.

Uithuisplaatsing is zeer pijnlijk voor kinderen. Wanneer ze in een pleeggezin wonen, kunnen kinderen hun familie regelmatig bezoeken of slechts in beperkte mate en onder toezicht. Kinderen die in de pleegzorg terechtkomen, laten hun buurt, vereniging, school en een groot deel van hun bezittingen achter. Deze kinderen en adolescenten voelen zich vaak angstig, onzeker en niet meer de baas over hun eigen leven. Vaak voelen ze zich boos, afgewezen en gekwetst door de scheiding of ontstaat bij hen het gevoel echt alles kwijt te zijn. Sommigen voelen zich schuldig omdat ze denken dat zij de breuk met hun familie zelf hebben veroorzaakt. Leeftijdgenoten plagen kinderen vaak om het feit dat ze bij een pleeggezin wonen en versterken daarmee de opvatting van deze kinderen dat ze anders of minder zijn. Kinderen in pleeggezinnen hebben vaker dan andere kinderen chronische ziekten, emotionele problemen en gedrags- en ontwikkelingsproblemen. Toch passen de meeste kinderen zich goed aan, mits het pleeggezin voldoende tegemoetkomt aan de emotionele behoeften van het kind. De meeste kinderen die bij een pleeggezin wonen, hebben baat bij begeleiding door een psycholoog.

Ongeveer de helft van de kinderen keert uiteindelijk terug naar het gezin waar ze vandaan komen. Ongeveer 20% van de kinderen wordt uiteindelijk geadopteerd, meestal door hun pleegouders. Andere kinderen gaan bij een familielid wonen of worden oud genoeg om zelfstandig te wonen. Een klein aantal kinderen komt later in een andere instelling voor pleegzorg terecht.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Kinderverzorging

Next: Adoptie

Figures
Tables
Disclaimer