THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results

Section

Subject

Topics

Eigen onderzoek naar een ziekte

Wanneer een arts een ziekte voor het eerst vaststelt, ontvangt de patiënt vaak een patiëntenfolder waarin de belangrijkste informatie over de ziekte staat vermeld. De patiënt heeft soms al enige algemene kennis over de aandoening opgedaan uit artikelen in kranten of tijdschriften, of door radio- of tv-uitzendingen over het betreffende onderwerp of via internet.

Een patiënt die meer informatie wenst dan hem door de arts is verstrekt, kan andere bronnen inschakelen. Er zijn tal van boeken die nuttige algemene informatie over ziekten verschaffen. De bibliotheek kan de patiënt daarbij soms adviseren. Het is echter niet altijd eenvoudig om te bepalen hoe betrouwbaar de informatie in boeken is.

Op internet is veel informatie te vinden, maar die is niet altijd even betrouwbaar. Sommige internetsites vormen een degelijke informatiebron, andere niet. Algemene websites als www.medischestartpagina.nl bieden het publiek toegang tot allerlei nuttige en betrouwbare informatie. Bovendien zijn er voor veel ziektebeelden specifieke websites met patiënteninformatie (bijvoorbeeld van de Multipele Sclerose Vereniging Nederland). Websites die specifiek op de verkoop van bepaalde producten of diensten zijn afgestemd, verstrekken daarentegen soms gekleurde, onvolledige of onjuiste informatie.

Patiëntenverenigingen bieden psychische ondersteuning en verstrekken belangrijke informatie. Iemand met een ernstige ziekte kan contactadressen van een patiëntenvereniging opzoeken in kranten en telefoongidsen of op internet, of deze opvragen bij huisartsen, ziekenhuizen of andere medische instellingen. Mensen die met dezelfde situatie of ziekte worden geconfronteerd, kunnen elkaar tal van praktische en nuttige suggesties aan de hand doen over de dagelijkse omgang met een chronische aandoening. Bijvoorbeeld waar bepaalde speciale hulpmiddelen te vinden zijn en welke het beste werken, alsmede informatie over de omgang met of zorg voor iemand met een specifieke aandoening. Verder zijn er forums en mailinglijsten op internet waar mensen met een specifieke aandoening contact kunnen leggen om meer te weten te komen over hun ziekte en over mogelijke hulpmiddelen.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Medische gegevens bijhouden

Next: Managed care

Figures
Tables
Disclaimer