THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results

Section

Subject

Topics

Wanneer moet een arts worden geraadpleegd?

In het algemeen geldt dat regelmatig een arts, tandarts en oogdeskundige (bijvoorbeeld een opticien of een oogarts, indien van toepassing) moet worden geraadpleegd voor preventieve zorg (see Introductie). De huisarts moet in een schema vastleggen welk type zorg noodzakelijk is, waarom deze zorg noodzakelijk is en hoe vaak een consult dient plaats te vinden. In het algemeen vinden preventieve consulten het vaakst plaats bij pasgeborenen en ouderen. De aanbevolen frequentie is afhankelijk van persoonlijke risicofactoren. Zo zal iemand met een genetisch verhoogd risico van een bepaalde ziekte misschien vaker moeten worden onderzocht.

In de periode tussen de preventieve consulten kunnen zich allerlei symptomen voordoen die medische zorg behoeven. Veel symptomen en problemen kunnen echter ook thuis worden behandeld zonder een bezoek aan de huisarts. Bij een eenvoudige verkoudheid bijvoorbeeld is een bezoek aan de huisarts niet noodzakelijk. De symptomen kunnen dan door zelfzorgmiddelen worden verlicht. Om de koorts te verlagen kan paracetamol worden gebruikt. De meeste snij- en schaafwondjes kunnen worden behandeld door het wondgebied eerst te reinigen met een milde zeep en water en vervolgens af te dekken met een pleister of gaasje (see Verwondingen).

Bij twijfel of medische behandeling al dan niet nodig is, kan eerst de huisarts worden gebeld om duidelijkheid te verkrijgen over de urgentie van het probleem. De huisarts kan dan bepalen of een consult noodzakelijk is. Sommige artsen zijn via e-mail te raadplegen voor minder dringende vragen, andere geven de voorkeur aan telefonisch contact. In het algemeen dient bij echte spoedgevallen het alarmnummer 112 te worden gebeld om ambulancevervoer naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis te regelen. Het is echter niet altijd eenvoudig om vast te stellen of het daadwerkelijk om een spoedgeval gaat. Vaak is goed inzicht in de situatie vereist. Spoedeisende hulp in de avond-, nacht- en weekenduren wordt geleverd door huisartsenposten, spoedeisendehulpafdelingen van ziekenhuizen en in een beperkt aantal regio's nog door individuele huisartsen. Levensbedreigende situaties en ernstige ongevallen worden via de ambulancedienst (112) opgevangen. De keuze voor hulp bij andere spoedgevallen is in principe vrij, maar in de meeste gevallen zal de patiënt zich tot de huisartsenpost wenden. In veel regio's zijn afspraken tussen eerstehulpafdeling en huisartsenpost gemaakt over welke patiënt naar welke afdeling gaat.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Een eigen huisarts

Next: Optimaal gebruik van het consult

Figures
Tables
Disclaimer