THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results

Section

Subject

Topics

Overdracht van DNA-informatie

Wanneer een deel van het DNA-molecuul een bepaalde functie van de cel actief bestuurt, splitst de DNA-helix zich in de lengte. De ene streng van de open helix is niet actief. De andere, actieve streng dient als matrijs om een complementaire streng van RNA (ribonucleïnezuren) te vormen. De RNA-basen worden in dezelfde volgorde gerangschikt als de basen van de niet-actieve streng van het DNA, maar RNA bevat uracil (U) bevat in plaats van thymine (T). DeRNA-kopie, genaamd ‘messenger-RNA' (mRNA), scheidt zich af van het DNA, verlaat de celkern en beweegt zich naar het cytoplasma van de cel. Daar hecht het mRNA zich aan een ribosoom. Ribosomen zijn de eiwitproducenten van de cel. Het messenger-RNA geeft het ribosoom instructies betreffende de volgorde van aminozuren voor het assembleren van een specifiek eiwit. Aminozuren, die zich vrij in het cytoplasma bewegen, worden naar het ribosoom vervoerd met behulp van transfer-RNA (tRNA), een veel kleiner soort RNA. Elk tRNA-molecuul brengt één aminozuur mee, dat wordt ingebouwd in de groeiende eiwitketen. Deze keten plooit zich onder invloed van nabijgelegen chaperon-moleculen in de juiste vorm.

Wanneer cellen zich delen (om te groeien of om afgestorven cellen te vervangen), verdubbelt het DNA zichzelf. De DNA-helix ontrolt zich en via een gefaseerd proces vormt zich een nieuw DNA-molecuul. Als alles normaal verloopt, bevat elke nieuwe cel DNA dat identiek is aan dat van de oorspronkelijke cel. Als er iets misgaat, ontstaat er een mutatie. Een mutatie is vaak fataal voor de cel en de cel gaat dan te gronde. Een mutatie kan minimaal zijn en geen merkbare gevolgen hebben. In andere gevallen is de mutatie niet dodelijk voor de cel, maar ontstaat er wel een verandering die een nadelig of juist gunstig effect voor de cel kan hebben.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Introductie

Next: Geslachtschromosomen

Figures
Tables
Disclaimer