THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results
In This Topic
Introductie
Back to Top

Section

Subject

Topics

Introductie

Ouder worden is een proces van geleidelijke en spontane verandering dat via kinderleeftijd, puberteit en jongvolwassenheid in volwassenheid resulteert, gevolgd door de teruggang van allerlei lichaamsfuncties op middelbare en oudere leeftijd. Ouder worden is een continu proces dat bij de geboorte begint en in alle fasen van het leven doorloopt. Zowel de positieve component, het opgroeien, als de tegenhanger daarvan, het verval, maakt daarvan deel uit.

Er is geen specifieke leeftijd waarop iemand een ‘oudere' wordt. Van oudsher wordt de leeftijd van 65 jaar als grens beschouwd, omdat werkende mensen in de geïndustrialiseerde landen dan aan hun pensioen toe zijn. Daarin komt echter verandering.

Ouder worden kan vanuit drie invalshoeken worden bekeken: ouderdom als geheel, fysiologische veroudering en leefbaar (gezond) ouder worden. De ouderdom is het resultaat van de vele veranderingen die zich in de loop der jaren voordoen als gevolg van biologische en psychische factoren, omgevingsfactoren en levensstijl. Vaak zijn de zuiver biologische, bijna onvermijdelijke, maar te verwachten aspecten van het ouder worden moeilijk te onderscheiden van de niet-biologische aspecten, waarbij preventie mogelijk is.

Fysiologische veroudering heeft betrekking op het complexe geheel van aandoeningen en functievermindering waardoor vele ouderen worden getroffen. Dit is een breed spectrum, want mensen verouderen op zeer uiteenlopende manieren, ook in de wijze waarop ziekten en functievermindering bij hen ontstaan.

Leefbaar (gezond) ouder worden is een proces waarin het ouder worden niet gepaard gaat met slopende ziekten en invaliditeit. Mensen die leefbaar ouder worden, behouden tot hun dood een actieve, gezonde levensstijl en sterven uiteindelijk ‘vanwege hun hoge leeftijd'. Bovendien blijven mensen die leefbaar ouder worden, gespaard voor een groot aantal ongewenste aspecten van het ouder worden. Zo is bijvoorbeeld het verlies van het merendeel van de tanden en kiezen te voorkomen, iets wat vroeger (en in sommige gemeenschappen nog steeds) algemeen bij ouderen voorkwam. Onderzoek toont aan dat de meerderheid van de bevolking in Nederland leefbaar veroudert. Een voorbeeld: het percentage ouderen dat in een zorginstelling verblijft, is gedaald, hoewel het percentage 65-plussers is toegenomen, evenals het aandeel daarin van de mensen ouder dan 85 jaar. Bovendien is het percentage mensen tussen 75 en 84 jaar met een handicap afgenomen, evenals het percentage 65-plussers met een slopende ziekte. Er zijn mogelijk alternatieve verklaringen denkbaar voor deze veranderingen in de gezondheidsstatus, maar een plausibele reden is dat het percentage mensen dat leefbaar ouder wordt, is toegenomen.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Introductie

Next: Ziekte of veroudering

Figures
Tables
Disclaimer