THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results
In This Topic
Introductie
Back to Top

Section

Subject

Topics

Introductie

De revalidatiegeneeskunde richt zich op de blijvende gevolgen van een aangeboren afwijking, ziekte of trauma. Dit specialisme, ook wel met ‘gevolgengeneeskunde' aangeduid, richt zich op een optimaal lichamelijk herstel en een zo groot mogelijke zelfstandigheid van de patiënt.

Voor bepaalde afwijkingen of ziekten is genezing of herstel als gevolg van blijvende restverschijnselen niet altijd mogelijk. Duidelijke voorbeelden zijn blijvende gevolgen na een hersenbloeding (cerebrovasculair accident, CVA), zoals een halfzijdige spastische verlamming met cognitieve stoornissen, en een amputatie als gevolg van een te ver voortgeschreden doorbloedingsstoornis in het been.

Revalidatiegeneeskunde is in Nederland, evenals in andere landen in en buiten Europa, een medisch specialisme en het domein van de revalidatiearts. Revalidatie vindt plaats in zowel revalidatiecentra als afdelingen revalidatiegeneeskunde in algemene ziekenhuizen. Een revalidatiecentrum heeft een klinische afdeling met bedden en poliklinische faciliteiten voor zowel kinderen als volwassenen. Een klein aantal centra heeft uitsluitend poliklinische mogelijkheden of heeft zich op kinderrevalidatie toegelegd. In Nederland zijn de revalidatiecentra goed over het land verspreid. Zij ressorteren onder de Vereniging van Revalidatie Instellingen in Nederland (VRIN), vanaf 2004 ‘Revalidatie Nederland' (RN) geheten.

Alle academische en grote algemene ziekenhuizen in Nederland hebben een afdeling revalidatiegeneeskunde met poliklinische faciliteiten. Revalidatieafdelingen in ziekenhuizen werken nauw met revalidatiecentra in de omgeving samen. Revalidatieartsen in academische en algemene ziekenhuizen onderzoeken en behandelen patiënten die revalidatie tijdens de ziekenhuisopname nodig hebben. Zo kan revalidatie in een vroeg stadium en aan het ziekbed beginnen.

Specialistische revalidatiezorg is in Nederland als ‘ketenzorg' georganiseerd: vanaf een medebehandeling in het algemene ziekenhuis via bijvoorbeeld een klinische opname in het revalidatiecentrum tot aan de revalidatiedagbehandeling met een poliklinische behandeling in eigen omgeving.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Introductie`

Next: Vaststelling van het functioneringsniveau

Figures
Tables
Disclaimer