THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results

Section

Subject

Topics

Allergische purpura

Allergische purpura (purpura van Henoch-Schönlein) is een aandoening waarbij bloedvaten in de huid, de gewrichten, het maag-darmkanaal of de nieren ontstoken en lek kunnen raken.

Allergische purpura is een zeldzame ziekte en komt het meest voor bij jonge kinderen, maar ook wel bij oudere kinderen en volwassenen. De ziekte is waarschijnlijk het gevolg van een auto-immuunreactie, waarbij het lichaam eigen weefsels aanvalt. Meestal ontstaat allergische purpura na een luchtweginfectie, maar de ziekte kan ook het gevolg zijn van een allergische reactie op geneesmiddelen. De snelheid waarmee de ziekte ontstaat en de duur van de ziekte variëren.

Symptomen en diagnostisch onderzoek

De aandoening kan zich openbaren met kleine blauwpaarse bloeduitstortingen (purpura), zeer vaak op de voeten, de benen, de armen en de billen, die het gevolg zijn van lekkende bloedvaatjes in de huid. Na enkele dagen kunnen de purpura hard en dik worden. Gedurende enkele weken na de eerste purpura kunnen nog nieuwe groepen purpura ontstaan. Opgezette, pijnlijke gewrichten komen vaak voor, meestal vergezeld van koorts. Door bloedingen in het maag-darmkanaal kunnen buikpijn en buikkramp ontstaan. Er kan bloed in de urine (hematurie) voorkomen. De meeste patiënten genezen binnen een maand, maar de symptomen kunnen verschillende keren terugkomen (recidiveren). Bloedingen in de nieren kunnen nierbeschadiging veroorzaken.

De diagnose wordt gesteld op grond van de symptomen.

Behandeling

Een geneesmiddel dat een allergische reactie kan veroorzaken, wordt onmiddellijk gestaakt. Met corticosteroïden (zoals prednison) kunnen de zwelling, de gewrichtspijn en de buikpijn worden bestreden, maar nierbeschadiging wordt hiermee niet voorkomen of genezen. Als er nierbeschadiging ontstaat, worden soms geneesmiddelen gebruikt die de activiteit van het immuunsysteem onderdrukken (immunosuppressiva), bijvoorbeeld azathioprine en cyclofosfamide, maar het is niet bekend of deze middelen helpen.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Hereditaire hemorragische teleangiëctasie

Next: Trombocytopenie

Figures
Tables
Disclaimer