THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results
In This Topic
Symptomen
Back to Top

Section

Subject

Topics

Symptomen

Symptomen van bloedziekten zijn vaak vaag en aspecifiek, wat wil zeggen dat ze op een aandoening vrijwel overal in het lichaam kunnen wijzen. Dergelijke symptomen zijn vermoeidheid, zwakte, kortademigheid, koorts, gewichtsverlies, pijn, duizeligheid, flauwvallen, hevige bloedingen, blauwe plekken die gemakkelijk ontstaan en kleine rode of paarse vlekjes op de huid.

Hoewel geen enkel symptoom op zichzelf genomen onmiskenbaar op een bloedziekte wijst, duiden groepen symptomen op de mogelijkheid daarvan. Dergelijke groepen symptomen staan meestal in verband met verminderde aantallen bloedcellen, zoals te weinig rode bloedcellen (anemie), te weinig witte bloedcellen (leukopenie) of te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie). Iemand die zwak en kortademig is, kan bijvoorbeeld bloedarmoede (anemie) hebben. Iemand die koorts en een infectie heeft, kan een tekort aan witte bloedcellen hebben. Iemand die gemakkelijk bloedt of blauwe plekken krijgt, kan te weinig bloedplaatjes hebben.

Soms kunnen de symptomen in verband staan met een teveel aan bloedcellen. Mensen met ingedikt (viskeus) bloed door te veel rode of witte bloedcellen kunnen bijvoorbeeld last hebben van symptomen als kortademigheid, hoofdpijn, duizeligheid en verwardheid.

Tot slot kunnen stoornissen van stollingsfactoren, die verantwoordelijk zijn voor de normale bloedstolling, resulteren in onvoldoende bloedstolling (kenbaar aan blauwe plekken en bloedingen) of de vorming van abnormale bloedstolsels (met als gevolg warme pijnlijke plekken in de benen, plotselinge kortademigheid of pijn in de borst).

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Introductie

Next: Diagnostisch onderzoek

Figures
Tables
Disclaimer