THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results

Section

Subject

Topics

Chondrocalcinosis articularis (pseudo-jicht)

Chondrocalcinosis articularis is een aandoening waarbij calciumpyrofosfaatdihydraat-kristallen worden afgezet in het kraakbeen en daarna in de gewrichtsvloeistof. Dit kan leiden tot terugkerende aanvallen van pijnlijke ontstekingen van de gewrichten (pseudo-jicht).

Deze aandoening komt meestal voor bij ouderen en komt net zo vaak voor bij mannen als bij vrouwen.

Oorzaken en symptomen

Waarom bij sommige mensen calciumpyrofosfaat-kristallen in de gewrichten worden afgezet is onbekend. Het kan optreden bij patiënten met andere aandoeningen, zoals een abnormaal hoge calciumspiegel in het bloed veroorzaakt door een hoge parathyroïdhormoon spiegel (hyperparathyreoïdie), een abnormaal hoge ijzerconcentratie in de weefsels (hemochromatose) of een abnormaal lage magnesiumconcentratie in het bloed (hypomagnesiëmie). Maar de meeste mensen met chondrocalcinosis articularis hebben geen van deze aandoeningen. De aandoening kan erfelijk zijn.

De symptomen variëren nogal. Sommige patiënten hebben aanvallen van pijnlijke gewrichtsontsteking, gewoonlijk in de knieën, polsen of in andere relatief grote gewrichten (pseudo-jicht). Andere mensen hebben een aanhoudende, chronische pijn en stijfheid in de gewrichten van armen en benen, wat door een arts kan worden aangezien voor reumatoïde artritis of artrose. De acute aanvallen zijn meestal minder ernstig dan jichtaanvallen. Maar net als bij jicht kan er bij pseudo-jicht koorts optreden. Sommige patiënten hebben geen pijn tussen de aanvallen en sommigen hebben nooit pijn ondanks grote kristalafzettingen. In tegenstelling tot mensen met jicht hebben mensen met pseudo-jicht geen knobbeltjes.

Diagnose

De diagnose wordt gesteld door afname van vocht uit een ontstoken gewricht door middel van een naald (gewrichtsaspiratie). Er worden calciumpyrofosfaatkristallen aangetroffen in de gewrichtsvloeistof en geen uraatkristallen. De twee soorten kristal kunnen van elkaar worden onderscheiden door middel van een microscoop met gepolariseerd licht. Calciumpyrofosfaatkristallen zijn in tegenstelling tot uraatkristallen radio-opaak en kunnen daardoor worden waargenomen op een röntgenfoto.

Prognose en behandeling

De ontstoken gewrichten helen vaak zonder restverschijnselen, maar bij veel mensen kan er permanente beschadiging van de gewrichten optreden. Sommige gewrichten raken zo ernstig beschadigd dat ze kunnen worden verward met een Charcot-gewricht (see Aandoeningen van de perifere zenuwenSidebar).

Meestal stoppen door de behandeling de acute aanvallen en worden nieuwe aanvallen voorkomen, maar de beschadiging van de aangetaste gewrichten kan niet worden voorkomen. In de meeste gevallen helpen niet-steroïde anti-inflammatoire middelen (NSAID's), zoals de cyclo-oxygenase-2-remmers, goed tegen de pijn en tegen de ontsteking (see Niet-steroïde anti-inflammatoire preparaten (NSAID's)). Soms kan colchicine intraveneus worden gegeven om tijdens aanvallen de ontsteking en pijn te verlichten. Orale toediening in lage dagelijkse doses kan de aanvallen voorkomen. Soms vindt drainage van het teveel aan gewrichtsvocht plaats en wordt er een corticosteroïdensuspensie in het gewricht gespoten om de ontsteking te verminderen. Er bestaat geen afdoende langetermijnbehandeling. Maar fysiotherapie (zoals spierversterkende oefeningen en oefeningen om de bewegingsuitslag te vergroten) kan nuttig zijn.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Jicht

Next: Introductie

Figures
Tables
Disclaimer