THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results

Section

Subject

Topics

Toxiciteit door overdosis

Toxiciteit door overdosis is de ernstige, vaak schadelijke en soms fatale toxische reactie op een onbedoelde overdosis van een geneesmiddel (als gevolg van een fout van een arts, apotheker of de patiënt zelf) of op een opzettelijke overdosis (moord of zelfmoord).

Een lager risico van toxiciteit door overdosis is vaak de reden dat artsen het ene geneesmiddel de voorkeur geven boven het andere wanneer beide middelen even effectief zijn. Als er bijvoorbeeld een kalmeringsmiddel, een angstremmend middel (anxiolyticum) of een slaapmiddel nodig is, schrijven artsen gewoonlijk benzodiazepinen als diazepam en temazepam voor in plaats van barbituraten als pentobarbital. Benzodiazepinen zijn niet effectiever dan barbituraten, maar ze hebben een bredere veiligheidsmarge en het risico is veel kleiner dat ze ernstige toxiciteit veroorzaken in geval van een al dan niet bedoelde overdosis. Veiligheid is ook de reden dat nieuwere antidepressiva, zoals fluoxetine en paroxetine, grotendeels de oudere, maar even effectieve antidepressiva als imipramine en amitriptyline hebben vervangen. (see Prognose en behandeling)

Bij jonge kinderen bestaat een groot risico van toxiciteit door een overdosis. Fel gekleurde tabletten en capsules, die vaak doses voor volwassenen bevatten, kunnen de aandacht trekken van peuters en jonge kinderen.

Het in het Universitair Medisch Centrum Utrecht gevestigde Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) is een afdeling van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM). Artsen en apothekers kunnen zich tot dit centrum richten voor informatie over vergiftigingen. Particulieren moeten contact opnemen met een huisarts, de GGD of een afdeling Spoedeisende Hulp.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Geneesmiddelallergieën

Next: Introductie

Figures
Tables
Disclaimer