THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results

Section

Subject

Topics

Bescherming van het patent

Een bedrijf dat een nieuw geneesmiddel ontwikkelt, kan een patent krijgen toegekend voor het geneesmiddel zelf, voor de manier waarop het wordt vervaardigd en voor de manier waarop het moet worden gebruikt. Het kan zelfs een patent krijgen op de wijze van toediening en afgifte in het bloed. Hierdoor bezit een bedrijf vaak meer dan één patent voor een geneesmiddel. Patenten geven het bedrijf gedurende 20 jaar exclusieve rechten op het geneesmiddel. Soms kunnen aanvullende patenten worden aangevraagd om de duur van het patent te verlengen. Meestal verstrijken er ongeveer 10 jaar tussen het moment waarop een geneesmiddel wordt ontdekt (en het patent wordt verkregen) en het moment waarop het geneesmiddel wordt goedgekeurd voor gebruik bij mens of dier. Hierdoor resteert de producent slechts ongeveer de helft van de patentperiode waarin hij het nieuwe geneesmiddel exclusief op de markt mag brengen. (Het CBG keurt geneesmiddelen tegen aids, kanker en andere levensbedreigende aandoeningen waarvoor nog geen behandeling bestaat, vaak sneller goed.)

Nadat het patent is verlopen, mogen andere bedrijven een generieke versie van het geneesmiddel produceren en verkopen en doen dat gewoonlijk tegen een veel lagere prijs dan het originele merkgeneesmiddel. (Voordat generieke geneesmiddelen echter op de markt kunnen worden gebracht, moeten ze worden goedgekeurd door het CBG.)

Een generiek geneesmiddel kan worden verkocht onder zijn generieke naam of onder een handelsnaam (een generiek merkgeneesmiddel), maar niet onder de handelsnaam die wordt gebruikt door de oorspronkelijke patenthouder.

Niet van alle geneesmiddelen waar geen patent meer op rust bestaan generieke versies. Soms is een geneesmiddel te moeilijk na te maken of is er geen goed onderzoek beschikbaar dat aantoont dat het generieke geneesmiddel hetzelfde werkt als het merkgeneesmiddel. Soms is de markt voor het geneesmiddel zo klein dat het commercieel gezien niet interessant is om een andere versie te produceren.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Introductie

Next: Ontwikkeling van generieke geneesmiddelen

Figures
Tables
Disclaimer