THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results
In This Topic
Bundeltakblok
Back to Top

Section

Subject

Topics

Bundeltakblok

Een bundeltakblok is een prikkelgeleidingsstoornis waarbij de geleiding van de elektrische prikkels door de rechter of linker bundeltak geheel of gedeeltelijk is onderbroken.

De bundel van His is een groep vezels die elektrische prikkels vanuit de atrioventriculaire knoop geleidt. De bundel van His splitst zich in twee bundeltakken (see Een kijkje in het hartTables). De linker bundeltak geleidt prikkels naar de linker kamer en de rechter bundeltak geleidt prikkels naar de rechter kamer. De geleiding kan in de linker of de rechter bundeltak onderbroken zijn.

Bij een bundeltakblok zijn er meestal geen symptomen. Een rechter bundeltakblok is op zichzelf niet ernstig en kan ook voorkomen bij schijnbaar gezonde mensen. De aandoening kan echter ook een aanwijzing zijn voor een aanzienlijke beschadiging van het hart, bijvoorbeeld als gevolg van een eerder hartinfarct. Een linker bundeltakblok is vaak ernstiger. Bij ouderen duidt de aandoening vaak op een hartziekte als gevolg van hoge bloeddruk of atherosclerose.

Een bundeltakblok kan worden opgespoord met behulp van elektrocardiografie (ECG (see Elektrocardiografie)). Elk type blok vertoont daarbij zijn eigen karakteristieke patroon. Meestal is bij geen van beide typen behandeling vereist. Soms kan echter een pacemaker (see Het prikkelgeleidingssysteem van het hartTables) worden geïmplanteerd bij patiënten met een verhoogd risico van een totaal hartblok (zoals patiënten met een tweedegraads AV-blok) om het hartritme in stand te houden als zich een totaal hartblok voordoet.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: AV‑blok

Next: Introductie

Figures
Tables
Disclaimer