THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results
In This Topic
Introductie
Back to Top

Section

Subject

Topics

Introductie

Het lichaam heeft twee bijnieren, een aan de bovenkant van elke nier. De binnenkant (het merg of de medulla) van de bijnieren scheidt hormonen als epinefrine (adrenaline) af. Deze hormonen beïnvloeden bloeddruk, hartslag, transpiratie en andere activiteiten die ook door het sympathisch zenuwstelsel worden gereguleerd. De buitenkant (schors of cortex) scheidt een groot aantal verschillende hormonen af, waaronder corticosteroïden (cortisonachtige hormonen als cortisol) en mineralocorticoïden (in het bijzonder aldosteron, dat de bloeddruk en de zout- en kaliumspiegels in het lichaam regelt). De bijnieren produceren bovendien (beperkt) androgenen (testosteron en soortgelijke hormonen). Bij de vrouw is het zelfs de belangrijkste bron van androgeenproductie.

De bijnieren worden deels gestuurd door de hersenen. De hypothalamus, een kliertje in de hersenen dat een rol speelt bij de hormonale balans, produceert CRH (corticotropin-releasing hormone) en vasopressine (=ADH). CRH zet de hypofyse aan tot de afgifte van ACTH (ook wel ‘corticotrofine' genoemd), dat de bijnieren stimuleert om corticosteroïden te produceren. Renine en angiotensine worden in de nier gevormd en aldosteron wordt in de bijnier gevormd. Het systeem is belangrijk bij de regulatie van de bloeddruk en de water- en zouthuishouding in het lichaam.

Het lichaam past de spiegels van corticosteroïden naar de behoeften aan. De spiegels zijn 's ochtends doorgaans veel hoger dan later op de dag. Als het lichaam door een ziekte of een andere oorzaak in een stresssituatie komt, stijgen de corticosteroïdenspiegels drastisch.

illustrative-material.figure-short 1

De bijnieren onder de loep genomen

De bijnieren onder de loep genomen

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Introductie

Next: Ziekte van Addison

Figures
Tables
Disclaimer