THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results

Section

Subject

Topics

Anafylactische reacties

Anafylactische reacties (anafylaxie of anafylactische shock) zijn plotseling optredende, uitgebreide, mogelijk ernstige en levensbedreigende allergische reacties.

Anafylactische reacties worden zeer vaak veroorzaakt door geneesmiddelen (als penicilline), insectensteken, bepaalde voedingsmiddelen en injecties met allergenen (desensibilisatie). Maar ze kunnen door elk allergeen worden veroorzaakt. Evenals andere allergische reacties treedt een anafylactische reactie meestal niet op na de eerste blootstelling aan een allergeen, maar na een daaropvolgende blootstelling. De meeste mensen herinneren zich het eerste contact echter niet. Een allergeen dat een anafylactische reactie veroorzaakt bij een patiënt, zal dat waarschijnlijk bij een volgend contact weer doen, tenzij er maatregelen worden genomen om dit te voorkomen.

Symptomen

Anafylactische reacties beginnen binnen 1 tot 15 minuten na blootstelling aan het allergeen. In zeldzame gevallen beginnen de reacties na 1 uur. De hartslag is verhoogd. De patiënt kan zich naar voelen en geagiteerd raken. De bloeddruk kan dalen, wat leidt tot flauwvallen. Andere symptomen zijn o.a. tintelingen (als speldenprikjes), jeukende en rode huid, een bonzend geluid in de oren, hoesten, niezen, netelroos en zwelling (angio-oedeem). De ademhaling kan worden bemoeilijkt, waardoor een piepende ademhaling ontstaat, omdat de luchtpijp (bovenste deel van de luchtweg) zich vernauwt of opgezwollen raakt.

Een anafylactische reactie kan zich zo snel ontwikkelen dat deze binnen 1 tot 2 minuten leidt tot flauwvallen, stoppen van de ademhaling, epileptische aanvallen en bewusteloosheid. De reactie kan dodelijk zijn, tenzij de patiënt onmiddellijk wordt behandeld.

Preventie en behandeling

Patiënten die allergisch zijn voor onvermijdbare allergenen (zoals insectensteken) kunnen baat hebben bij langdurige desensibilisatie. (see Preventie)

Als een anafylactische reactie optreedt, moet onmiddellijk een injectie met epinefrine (adrenaline) worden gegeven. Patiënten met deze reacties moeten altijd een injectiespuit met epinefrine (adrenaline) bij zich dragen om in noodgevallen zichzelf te kunnen inspuiten en antihistaminicumtabletten bij zich hebben. Meestal wordt de reactie door deze behandeling gestopt. Niettemin moeten deze patiënten na een ernstige allergische reactie naar de afdeling voor spoedeisende hulp van een ziekenhuis gaan, waar ze nauwlettend kunnen worden gecontroleerd en de behandeling indien nodig kan worden aangepast.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Netelroos en angio-oedeem

Next: Introductie

Figures
Tables
Disclaimer