THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results

Section

Subject

Topics

Behandeling met antibiotica thuis

Antibiotica worden meestal door de mond ingenomen en de duur van de behandeling veroorzaakt meestal geen problemen. De behandeling van sommige infecties, zoals die van het beenmerg (osteomyelitis) of het hart (endocarditis), vereist echter langdurige intraveneuze (IV) toediening van antibiotica, vaak 4 tot 6 weken. Als de patiënt geen andere aandoeningen heeft die behandeling in het ziekenhuis noodzakelijk maken en zich relatief goed voelt, kunnen de intraveneuze antibiotica thuis worden toegediend. Korte intraveneuze katheters ingebracht in de kleine aderen in de arm of hand (zoals bij de meeste ziekenhuisprocedures worden gebruikt) gaan niet langer dan 3 dagen mee. Daarom moet mogelijk een speciaal type-IV-katheter in een grote centrale ader worden ingebracht. Sommige voorzieningen voor het inbrengen van antibiotica zijn zo eenvoudig dat patiënten en hun naasten deze zelf kunnen leren bedienen. In andere gevallen moet een verpleegkundige bij de patiënt thuis komen om elke dosis toe te dienen. In beide gevallen is zorgvuldige supervisie nodig om de patiënt te helpen en op mogelijke complicaties en bijwerkingen te controleren.

Patiënten die thuis door een type-IV-katheter antibiotica krijgen toegediend, hebben een verhoogd risico een infectie te ontwikkelen op de plaats waar de katheter is ingebracht en vervolgens in de bloedbaan. Pijn, roodheid en pus op de plek waar de katheter is ingebracht of rillingen en koorts (zelfs bij afwezigheid van problemen op de inbrengplaats) zijn tekenen dat zich mogelijk een aan de katheter gerelateerde infectie heeft ontwikkeld.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Gebruik van antibiotica

Next: Bijwerkingen en allergieën

Figures
Tables
Disclaimer