THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results

Section

Subject

Topics

Preventie van infectie

Verschillende maatregelen helpen mensen tegen infectie te beschermen. Handenwassen is een effectieve manier om de overdracht van infectieuze micro-organismen van de ene persoon op de andere te voorkomen. Dit is vooral belangrijk voor mensen die met voedsel omgaan of die vaak lichamelijk contact met anderen hebben. Aan mensen die bij ernstig zieke ziekenhuispatiënten op bezoek komen, kan worden gevraagd de handen te wassen, een ziekenhuisjas en handschoenen aan te trekken en een gezichtsmasker voor te doen alvorens de kamer binnen te gaan.

Soms worden antibiotica gegeven ter voorkoming van een infectie. Deze preventieve maatregel wordt ‘profylaxe' genoemd. Antibiotica worden voorafgaand aan tandheelkundige behandelingen profylactisch gegeven aan mensen met hartklepafwijkingen. (see Infectieuze endocarditisTables)

Ook bij bepaalde operaties, vooral buikoperaties of orgaantransplantaties, is toediening van antibioticaprofylaxe zinvol. Een ander voorbeeld van deze preventieve medicijnen zijn geneesmiddelen die ter voorkoming van malaria profylactisch worden voorgeschreven.

Vaccinatie kan ook infecties voorkomen. (see Introductie)

Mensen met een verhoogd risico van infecties (vooral zuigelingen, kinderen, ouderen, mensen zonder milt en mensen met andere afweerstoornissen, zoals aidspatiënten) dienen alle vaccinaties te krijgen die nodig zijn om het risico te verkleinen.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Afweermechanismen van het lichaam tegen infectie

Next: Infecties bij mensen met een verminderde afweer

Figures
Tables
Disclaimer