THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results

Section

Subject

Topics

Ziekenhuisinfecties

In een ziekenhuis doen zich vaak omstandigheden voor waardoor infecties worden bevorderd. Voorbeelden hiervan zijn: vermindering van de weerstand (door ziekten, zoals kanker, of door medicijngebruik), wonden waardoor de huid niet meer intact is (bij trauma of door operatie), instrumentatie (bij het gebruik van katheters of intravasale lijnen) en circulatie van antibioticaresistente micro-organismen (door veelvuldig gebruik van antibiotica). Een infectie die ten gevolge van een ziekenhuisopname is opgelopen, wordt een ‘ziekenhuisinfectie' ofwel ‘nosocomiale infectie' genoemd. Om dit soort infecties zoveel mogelijk te voorkomen, hanteert elk ziekenhuis in Nederland eigen protocollen, die samen het infectiebeleid van het ziekenhuis vormen. Modellen voor dergelijke infectiepreventie-protocollen worden opgesteld door de landelijke Stichting Werkgroep Infectie Preventie (WIP).

illustrative-material.sidebar 5

Infectie door medische hulpmiddelen

Infectie wordt meestal gezien als de reactie die optreedt wanneer micro-organismen het lichaam binnendringen en zich aan specifieke cellen binden. Micro-organismen kunnen zich echter ook hechten aan medische hulpmiddelen die in het lichaam worden ingebracht, bijvoorbeeld katheters, kunstgewrichten en hartklepprothesen, waarna deze organismen zich vermeerderen. De micro-organismen kunnen op het medische hulpmiddel aanwezig zijn wanneer dit wordt ingebracht als het hulpmiddel per ongeluk besmet was geraakt. Of, wat vaker het geval lijkt te zijn, infecterende organismen kunnen vanaf een andere plaats door de bloedbaan worden verspreid en zich hechten op een reeds geïmplanteerd hulpmiddel. Omdat geïmplanteerd materiaal geen natuurlijke afweer heeft, kunnen de micro-organismen zich daarop gemakkelijk vermeerderen en zo ziekte veroorzaken.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Infecties bij mensen met een verminderde afweer

Next: Introductie

Figures
Tables
Disclaimer