THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results

Section

Subject

Topics

Ehrlichioses

Ehrlichioses zijn door teken overgebrachte infecties waarbij plotseling koorts, rillingen, hoofdpijn en een algeheel gevoel van ziekte (malaise) optreden. Deze infecties komen zelden in Nederland voor.

Ehrlichiae lijken zeer sterk op Rickettsiae: het zijn bacteriën die alleen in de cellen van een dier of mens kunnen leven. Anders dan Rickettsiae leven Ehrlichiae echter in witte bloedcellen (zoals granulocyten en monocyten). Verschillende soorten Ehrlichiae leven in verschillende typen witte bloedcellen. In het algemeen echter lijken de symptomen bij de verschillende ehrlichioses zeer sterk op elkaar en wordt op overeenkomstige manier de diagnose gesteld en de infectie behandeld.

Ehrlichioses komen in de Verenigde Staten en West-Europa (zelden in Nederland) voor, maar treden het meest op in het middenwesten en in de zuidoostelijke en centraal gelegen staten in het zuiden van de Verenigde Staten. Ehrlichioses ontstaan meestal tussen het voorjaar en de late herfst, wanneer de teken het actiefst zijn.

Symptomen, diagnose en behandeling

Ehrlichioses beginnen 1 tot 2 weken na een tekenbeet. De eerste symptomen zijn koorts, ernstige hoofdpijn, pijn in het lichaam en malaise. In het beloop van de ziekte kan de patiënt gaan braken en diarree krijgen. Tevens kan verwardheid optreden en zelfs coma. Soms ontstaan hoest en ademhalingsmoeilijkheden. Huiduitslag komt veel minder vaak voor dan bij rickettsia-infectie. Overlijden als gevolg van de infectie gebeurt niet vaak, maar kan voorkomen bij mensen met een verminderde afweer of bij patiënten die niet snel genoeg zijn behandeld.

Iemand met een ehrlichia-infectie kan een laag aantal witte bloedcellen hebben, een laag aantal rode bloedcellen (anemie) en gestoorde stolling, maar deze bevindingen komen ook bij veel andere ziekten voor. Bloedonderzoek op antilichamen tegen Ehrlichiae kan zinvol zijn, maar geeft meestal pas enkele weken na het begin van de ziekte positieve resultaten. Polymerasekettingreactie (PCR), een onderzoek waarbij het DNA van het micro-organisme in het bloed wordt aangetoond, kan zinvoller zijn. Soms bevatten iemands witte bloedcellen kenmerkende stippen (morulae) die onder een microscoop zichtbaar zijn. De aanwezigheid van morulae bevestigt de diagnose ‘ehrlichiosis', maar vaak zijn ze niet zichtbaar.

De behandeling wordt vaak gestart op basis van de symptomen. Tetracycline, doxycycline en chlooramfenicol zijn effectief tegen ehrlichioses.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Rocky Mountain spotted fever

Next: Introductie

Figures
Tables
Disclaimer