THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results

Section

Subject

Topics

Cryptosporidiose

Cryptosporidiose is een darminfectie die tot diarree leidt en die wordt veroorzaakt door de eencellige parasiet Cryptosporidium parvum.

Cryptosporidium infecteert mensen en veel dierensoorten overal ter wereld. De infectie wordt opgelopen door inname van met ontlasting verontreinigd water of voedsel of door aanraking van de mond na contact te hebben gehad met besmette aarde, een besmette persoon of een besmet voorwerp. Cryptosporidiose is een veelvoorkomende oorzaak van diarree bij kinderen die leven in ontwikkelingsgebieden waar de hygiëne slecht is. De ziekte treedt soms ook op bij mensen die naar deze gebieden reizen. Mensen met een verminderde afweer, vooral aidspatiënten, zijn extra gevoelig voor infectie met Cryptosporidium en hebben een groter risico een ernstige vorm van de ziekte te krijgen.

De oöcysten van Cryptosporidium zijn zeer sterk en komen veel in oppervlaktewater voor. Veel boerderijdieren dragen het organisme ook bij zich. Cryptosporidium wordt niet gedood door bevriezing of door de gebruikelijke concentratie chloor in zwembaden of drinkwater.

Symptomen en diagnose

De symptomen beginnen 7 tot 10 dagen na infectie en bestaan voornamelijk uit krampen en waterige diarree. Braken, koorts en malaise kunnen ook optreden. De ernst van de diarree varieert van licht tot ernstig (wel 10 tot 15 liter waterige ontlasting per dag bij mensen met aids).

Om de diagnose ‘cryptosporidiose' te kunnen stellen wordt een monster van de ontlasting onderzocht.

Preventie en behandeling

Preventie van cryptosporidiose dient te zijn gericht op goede sanitaire voorzieningen en handenwassen, vooral in gezondheidszorginstellingen en centra voor dagopvang en na contact met aarde, dieren of geïnfecteerde mensen.

Mensen met een gezonde afweer herstellen vaak zonder behandeling. Bij een patiënt met ernstige diarree kan behandeling nodig zijn met vocht (oraal of intraveneus toegediend) en middelen tegen diarree als loperamide. Er zijn nog geen middelen die Cryptosporidium doden bij mensen met diarree. Bij aidspatiënten kan behandeling met middelen tegen virusinfecties de afweerfunctie verbeteren en de door Cryptosporidium veroorzaakte diarree verlichten. Deze patiënten blijven echter wel permanent geïnfecteerd.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Babesiosis

Next: Giardiasis

Figures
Tables
Disclaimer