THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results
In This Topic
Introductie
Back to Top

Section

Subject

Topics

Introductie

Een parasiet is een organisme dat op of in een ander organisme (de gastheer) leeft en schadelijk is voor de gastheer.

Parasitaire infecties komen algemeen voor op het platteland van Afrika, Azië en Latijns-Amerika en minder vaak in geïndustrialiseerde landen. Iemand die een ontwikkelingsland bezoekt, kan zonder zich hiervan bewust te zijn een parasitaire infectie oplopen. Bij thuiskomst wordt de infectie niet altijd even gemakkelijk vastgesteld.

Parasieten dringen het lichaam meestal binnen door de mond of de huid. Parasieten die door de mond binnenkomen, worden doorgeslikt en kunnen in de darm blijven of de darmwand doorboren en andere organen binnendringen. Parasieten die door de huid binnenkomen, boren zich rechtstreeks door de huid of worden binnengebracht door een beet van een geïnfecteerd insect (de vector). Sommige parasieten dringen door de voetzool wanneer iemand op blote voeten loopt of door de huid wanneer iemand zwemt of baadt in water waarin de parasieten aanwezig zijn.

Als wordt vermoed dat iemand een parasitaire infectie heeft, kunnen monsters van bloed, ontlasting (feces) of urine voor laboratoriumonderzoek worden afgenomen. Ook kan een weefselmonster worden afgenomen dat de parasiet mogelijk bevat. Herhaalde monsterafname en onderzoeken kunnen nodig zijn om de parasiet te vinden.

Sommige parasieten, vooral de eencellige, vermeerderen zich in de gastheer. Andere parasieten hebben een gecompliceerde levenscyclus, waarbij eieren of larven worden geproduceerd die enige tijd in de omgeving of in een insectenvector verblijven voordat ze infectieus worden. Als eierleggende parasieten in het spijsverteringskanaal leven, kunnen bij onderzoek onder een microscoop de eieren in de ontlasting van de patiënt worden aangetroffen. Door antibiotica, laxeermiddelen en zuurremmende middelen (antacida) kan het aantal parasieten zodanig afnemen dat ze moeilijker in een fecesmonster zijn aan te tonen.

Voedsel, dranken en water zijn in gebieden met slechte sanitaire voorzieningen en onhygiënische gewoonten vaak met parasieten besmet. Daarom wordt de reiziger naar ontwikkelingsgebieden geadviseerd om het eten ‘te bakken, te koken, te schillen of te vergeten'. Sommige organismen overleven het invriezen, zodat ijsblokjes soms ziekte overbrengen, tenzij ze zijn gemaakt van gezuiverd water.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Introductie

Next: Amoebiasis

Figures
Tables
Disclaimer