THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results

Section

Subject

Topics

Hantavirusinfectie

Een hantavirusinfectie is een virusziekte die van knaagdieren op de mens wordt overgedragen en die ernstige infecties van de longen en nieren veroorzaakt.Hantavirussen komen overal ter wereld in urine, ontlasting en speeksel van diverse knaagdiersoorten voor. Mensen lopen de infectie op door contact met knaagdieren of hun uitwerpselen of mogelijk door het inademen van virusdeeltjes op plaatsen met grote hoeveelheden uitwerpselen van knaagdieren. Er is geen bewijs gevonden voor de overdracht van mens op mens.

Er zijn vijf verschillende stammen van het hantavirus bekend, waarvan sommige verschillende delen van het lichaam aantasten. Uitbraken van infectie met een hantavirusstam met aantasting van de longen hebben zich in het zuidwesten van de Verenigde Staten voorgedaan. In Nederland zijn enkele gevallen van nierfalen door hantavirus gerapporteerd.

Symptomen van hantavirusinfectie beginnen met koorts en spierpijn. Er kan ook buikpijn, diarree of braken ontstaan. Andere symptomen hangen af van de betrokken virusstam. Na 4 tot 5 dagen kan een persoon met een infectie die de longen aantast, gaan hoesten en kortademig worden, wat binnen enkele uren ernstig kan worden. De longinfectie kan fataal verlopen. Andere virusstammen tasten in het bijzonder de nieren aan. Mensen met nierinfectie hebben koorts, hoofdpijn, rugpijn, buikpijn, huiduitslag en een zeer lage bloeddruk (shock). De urineproductie kan stoppen (anurie). Bij sommige mensen zijn de symptomen van nierinfectie licht en treedt volledig herstel op. Bij anderen kunnen de symptomen ernstig worden en in 5% van de gevallen overlijdt de patiënt.

Behandeling houdt meestal ondersteunende zorg in. Toediening van zuurstof en behandeling om de bloeddruk te stabiliseren blijken van cruciaal belang voor het herstel. Bij nierbeschadiging kan dialyse levensbelang zijn.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Hemorragische koorts

Next: Gele koorts

Figures
Tables
Disclaimer