THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results

Section

Subject

Topics

Stembandknobbeltjes en -poliepen

Stembandknobbeltjes en -poliepen zijn goedaardige gezwellen die heesheid veroorzaken.

Stembandknobbeltjes en -poliepen zijn gelijksoortige aandoeningen die voornamelijk ontstaan door verkeerd stemgebruik (langdurig zingen of schreeuwen). Een knobbeltje of poliep kan ook ontstaan door langdurige irritatie van het strottenhoofd, zoals door inademing van sigarettenrook of verontreinigde lucht, of als er 's nachts maagzuur terugvloeit (reflux). Deze gezwellen lijken op elkaar, maar een poliep is vaak groter en steekt iets meer uit dan een knobbeltje.

De symptomen zijn onder meer chronische heesheid en hoorbaar gebruik van ‘valse lucht' bij het spreken, verschijnselen die vaak in een periode van dagen tot weken ontstaan. Een arts stelt de diagnose door de stembanden met een dun, buigzaam kijkinstrument te onderzoeken. Soms wordt er een klein stukje weefsel weggenomen voor microscopisch onderzoek (biopsie) om uit te sluiten dat het weefsel kwaadaardig is.

De behandeling is erop gericht alles te vermijden wat het strottenhoofd irriteert en de stem rust te geven. Als verkeerd stemgebruik de oorzaak is, kan een logopedist de patiënt leren hoe deze moet spreken en zingen zonder de stembanden onnodig zwaar te belasten (stemtherapie). De meeste knobbeltjes verdwijnen bij deze behandeling, maar poliepen moeten meestal operatief worden verwijderd om de normale stem terug te geven.

illustrative-material.figure-short 1

Stembandproblemen

Stembandproblemen

In ontspannen toestand vormen de stembanden een V-vormige opening waardoor ongehinderd lucht kan passeren. De stembanden zijn geopend bij het spreken en gesloten bij het slikken.

Door een spiegeltje achter in de mond van de patiënt te houden kan een speciaal hiervoor opgeleide arts vaak de stembanden zien en controleren of er problemen zijn, zoals contactzweren, poliepen, knobbeltjes, verlamming of kanker, die de spraak kunnen aantasten. Verlamming kan een stemband (eenzijdig) of beide stembanden (tweezijdig – niet getoond) aantasten.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Laryngitis

Next: Contactzweertjes van de stembanden

Figures
Tables
Disclaimer