THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results

Section

Subject

Topics

Neuronitis vestibularis

Neuronitis vestibularis is een aandoening die wordt gekenmerkt door een plotselinge, hevige aanval van draaiduizeligheid die wordt veroorzaakt door een ontsteking van de evenwichtszenuw.

Deze aandoening wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een virus. Neuronitis vestibularis kan zich voordoen als één enkele, opzichzelfstaande aanval van duizeligheid die enkele dagen aanhoudt, al komen bij veel patiënten in de weken daarna nog aanvallen van minder hevige duizeligheid voor. De eerste aanval van duizeligheid is meestal de hevigste. De aanval gaat gepaard met misselijkheid en braken en duurt drie tot zeven dagen. De ogen bewegen onwillekeurig met snelle bewegingen van de aangedane zijde weg (een verschijnsel dat ‘nystagmus' wordt genoemd). Elke volgende aanval is korter en minder hevig dan de vorige en vindt vaak alleen dan plaats wanneer het hoofd in een bepaalde stand staat. Het gehoor wordt gewoonlijk niet aangetast.

Om de diagnose te stellen worden gehoortests en een evenwichtsonderzoek uitgevoerd. (see Introductie)

Er wordt meestal een MRI van het hoofd gemaakt om er zeker van te zijn dat de symptomen niet worden veroorzaakt door een andere aandoening, bijvoorbeeld een tumor.

De behandeling van duizeligheid is dezelfde als bij de ziekte van Ménière en bestaat uit geneesmiddelen als meclozine, lorazepam of scopolamine. Misselijkheid en braken kunnen worden verlicht met behulp van zetpillen prochloorperazine. Als het braken lang aanhoudt, moeten er mogelijk langs intraveneuze weg vocht en elektrolyten worden toegediend. De duizeligheid gaat uiteindelijk vanzelf over.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Ziekte van Ménière

Next: Fractuur van het slaapbeen

Figures
Tables
Disclaimer