THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results
In This Topic
Tumoren
Back to Top

Section

Subject

Topics

Tumoren

Oortumoren kunnen goedaardig (benigne) of kwaadaardig (maligne) zijn. De meeste oortumoren worden door de patiënt zelf ontdekt of door een arts die in het oor kijkt naar aanleiding van klachten over een verminderd gehoor.

Er kunnen zich in de gehoorgang goedaardige tumoren ontwikkelen waardoor deze verstopt raakt en er gehoorverlies en ophoping van oorsmeer ontstaat. Kleine zakjes met huidafscheiding (talgcysten), osteomen (bottumoren) en overmatige groei van littekenweefsel na verwonding (keloïden) zijn voorbeelden van goedaardige tumoren. De doeltreffendste behandeling is operatieve verwijdering van de tumor. Na de behandeling wordt het gehoor meestal weer normaal.

Basalecel- en plaveiselcelcarcinomen (see Introductie) zijn veelvoorkomende vormen van huidkanker die vaak op het uitwendige oor ontstaan na veelvuldige en langdurige blootstelling aan de zon. Wanneer deze vormen van kanker voor het eerst optreden, zijn ze goed te behandelen door middel van radiotherapie of door operatieve verwijdering. Bij carcinomen in een verder gevorderd stadium moet soms een groter deel van het uitwendige oor operatief worden verwijderd.

Een ceruminoom (kanker van de cellen die oorsmeer aanmaken) ontwikkelt zich in het buitenste gedeelte van de gehoorgang en kan zich uitzaaien. Een ceruminoom heeft echter niets te maken met ophoping van oorsmeer. De behandeling bestaat uit operatieve verwijdering van het kankergezwel en het omringende weefsel.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Perichondritis

Next: Verwonding

Figures
Tables
Disclaimer