THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results

Section

Subject

Topics

Effecten van het ouder worden

De gevolgen van het ouder worden voor het ademhalingsstelsel zijn vergelijkbaar met die in andere organen: het maximale functioneren neemt geleidelijk af. Met de leeftijd samenhangende veranderingen in de longen zijn onder meer een afname van de maximale luchtstroom, de gaswisseling, de vitale capaciteit (de hoeveelheid lucht die kan worden uitgeademd na een zo diep mogelijke inademing) en minder goed functionerende afweermechanismen. Bij de niet-roker leiden deze met de leeftijd verband houdende veranderingen zelden tot klachten. Bij rokers en ex-rokers met longemfyseem neemt de kortademigheid echter met de leeftijd toe.

Met het stijgen van de leeftijd neemt de kracht van de ademhalingsspieren, zoals het middenrif, ook vaak af. Bij gezonde ouderen is deze krachtvermindering zelden van belang. Bij ouderen met een ziekte, bijvoorbeeld een bacteriële longontsteking, is deze krachtvermindering echter wel belangrijk omdat de kracht van de ademhalingsspieren door de longontsteking verder kan afnemen. Dat neemt niet weg dat ademhalingsspieren, net als skeletspieren, in conditie kunnen worden gehouden, ook bij ouderen. De ademhalingsspieren kunnen door gewone lichamelijke inspanning of door speciale ademhalingsoefeningen worden versterkt, waardoor de ademhaling verbetert.

Met de leeftijd verband houdende veranderingen in de structuur en de functie van de longen kunnen bij elkaar opgeteld het leven van ouderen aantasten. Deze veranderingen kunnen ertoe bijdragen dat een oudere minder goed zware lichamelijke inspanning kan verrichten, vooral intensieve sporten als hardlopen, fietsen en bergbeklimmen. Verder hebben ouderen een groter risico van longontsteking na een bacteriële of virale infectie. Van groot belang is dat met de leeftijd verband houdende veranderingen in de longen de gevolgen van eventuele andere hart- en longziekten kunnen versterken, in het bijzonder de destructieve gevolgen van roken.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Afweermechanismen

Next: Introductie

Figures
Tables
Disclaimer