THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results

Section

Subject

Topics

Ademhalingsoefeningen

Door ademhalingsoefeningen kunnen de ademhalingsspieren worden versterkt; de longfunctie verbetert er echter niet direct door. Niettemin daalt door ademhalingsoefeningen het risico van longcomplicaties na een operatie bij zware rokers en bij anderen met een longziekte. Dergelijke oefeningen zijn vooral zinvol bij patiënten met chronische obstructieve longziekte die weinig bewegen of bij patiënten die worden beademd.

Bij deze oefeningen wordt vaak gebruikgemaakt van een apparaatje om de inademingsspieren te oefenen (see Longfunctieonderzoek). Dit is een plastic apparaatje dat een balletje bevat en waaraan een slang bevestigd is. De bedoeling is om zo hard mogelijk door de slang in te ademen zodat het balletje omhooggaat. Deze oefening heeft het meeste effect als dit elk uur 5 tot 10 keer achter elkaar wordt gedaan terwijl de patiënt wakker is. Dit apparaat wordt in ziekenhuizen routinematig voor en na een operatie gebruikt. Wel is het zo dat het oefenen van diep ademhalen met een verpleegkundige of ademhalingstherapeut effectiever is dan ademhalingsoefeningen met dit type spirometers.

Pursed-lip breathing (PLB) is een type ademhalingsoefening die zinvol kan zijn voor patiënten met chronische obstructieve longziekte die tijdens een benauwdheids- of paniekaanval of tijdens inspanning onvoldoende uitademen. PLB is verder een aanvullende ademhalingsoefening voor mensen die ademhalingstraining volgen. Bij deze techniek wordt de patiënt geleerd, al ontdekt hij dit vaak ook zelf, om door gedeeltelijk gesloten (getuite) lippen uit te ademen, net als bij fluiten. Hierdoor neemt de druk in de luchtwegen toe zodat deze niet zo gauw dichtklappen. Deze oefening heeft geen bijwerkingen en er zijn mensen die spontaan op deze manier gaan ademen. De patiënt kan er baat bij hebben om tijdens PLB voorover te buigen. Hierbij leunt de patiënt met gestrekte armen op zijn handen op de rand van een tafel of iets dergelijks. In deze houding functioneert het middenrif (de belangrijkste ademhalingsspier) beter en neemt de kortademigheid af.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Uitzuigen

Next: Introductie

Figures
Tables
Disclaimer