THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results

Section

Subject

Topics

Houdingsdrainage

Bij houdingsdrainage wordt de patiënt hellend of in een hoek neergelegd zodat het slijm uit de longen kan lopen. Verder kan het slijm worden losgemaakt door op de borst of de rug te kloppen, een techniek die ‘tapotage' heet. Als alternatief kan hiervoor een trilapparaat worden gebruikt door de fysiotherapeut of door een gezinslid dat een dergelijk apparaat heeft leren gebruiken.

Deze technieken worden met tussenpozen toegepast bij patiënten met aandoeningen waarbij grote hoeveelheden sputum worden geproduceerd, zoals cystische fibrose, bronchiëctasieën en longabces. Verder kunnen deze technieken ook worden toegepast bij mensen die het sputum niet goed kunnen ophoesten, bijvoorbeeld ouderen, mensen met spierzwakte en mensen die herstellen van een operatie, een ongeluk of een ernstige ziekte.

Houdingsdrainage kan niet worden toegepast bij patiënten die de houding die daarvoor nodig is niet verdragen, antistollingsmiddelen gebruiken, kortgeleden bloed hebben opgegeven, een rib of wervel hebben gebroken, of aan ernstige botontkalking lijden. Houdingsdrainage kan evenmin worden toegepast bij patiënten die geen slijm kunnen ophoesten doordat bij langere voorzetting van houdingsdrainage de zuurstofconcentratie van het bloed kan dalen.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Fysiotherapie van de borstkas

Next: Uitzuigen

Figures
Tables
Disclaimer