THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results

Section

Subject

Topics

Pneumocystispneumonie

Pneumocystispneumonie is een pneumonie die wordt veroorzaakt door Pneumocystis carinii, een algemeen voorkomend micro-organisme dat in gezonde longen onschadelijk kan zijn. Dit organisme veroorzaakt meestal alleen maar een pneumonie bij mensen bij wie de weerstand afgenomen is door kanker, kankerbehandeling of aids. Het is bij mensen die besmet zijn met het humaan-immunodeficiëntievirus (HIV) vaak de eerste aanwijzing dat ze aids hebben ontwikkeld.

Bij de meeste patiënten ontstaat koorts, kortademigheid en een droge hoest. Deze symptomen ontstaan gewoonlijk in de loop van een aantal weken. De longfunctie kan zodanig achteruitgaan dat er onvoldoende zuurstof aan het bloed wordt afgegeven, waardoor ernstige kortademigheid ontstaat.

Op röntgenfoto's zijn geen afwijkingen of anders vlekkige afwijkingen te zien lijkend op die bij sommige virusinfecties. De diagnose wordt gesteld door microscopisch onderzoek van sputum. Dit sputum kan op twee manieren worden verkregen: door sputuminductie (hierbij wordt waterdamp gebruikt om het hoesten te bevorderen) of door bronchoscopie (waarbij een instrument in de luchtwegen wordt gebracht om sputum te verzamelen) (see Bronchoscopie).

Het combinatieantibioticum co-trimoxazol kan preventief worden voorgeschreven aan mensen met een verhoogd risico van pneumocystose. De bijwerkingen van dit geneesmiddel, die vooral veel bij aidspatiënten voorkomen, zijn onder meer huiduitslag, een verlaagd aantal witte bloedcellen (die infectie bestrijden) en koorts. Andere preventieve geneesmiddelen zijn dapson, atovaquon en pentamidine (dat als aërosol direct in de longen kan worden geïnhaleerd).

Pneumocystose wordt behandeld met co-trimoxazol, dapson in combinatie met trimethoprim, clindamycine en primaquine, atovaquon of intraveneus toegediend pentamidine. Wanneer de zuurstofconcentratie in het bloed tot onder een bepaald niveau daalt, kunnen eveneens corticosteroïden worden gegeven.

Het sterftepercentage bij pneumocystose is 15 tot 20%, zelfs wanneer de ziekte wordt behandeld.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Schimmelpneumonie

Next: Aspiratiepneumonie

Figures
Tables
Disclaimer