THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results

Section

Subject

Topics

Problemen na een tandheelkundige behandeling

Na bepaalde tandheelkundige ingrepen komt een zwelling vaak voor, vooral na het trekken van een gebitselement of na parodontale chirurgie. Met een plastic zakje met ijsblokjes of, nog beter, met een zak bevroren erwten of maïskorrels die de vorm van het gezicht beter kunnen volgen, tegen de wang aan wordt de ergste zwelling voorkomen. Gedurende de eerste 18 uur kan er om de paar uur koudetherapie worden toegepast. De wang dient hierbij steeds in blokken van 25 minuten met tussenpozen van 5 minuten te worden gekoeld. Als de zwelling aanhoudt, na 3 dagen toeneemt of als er hevige pijn optreedt, kan er sprake zijn van een infectie en moet contact met de tandarts worden opgenomen.

Nadat in de onderkaak een kies is getrokken, kan alveolitis ontstaan (een tandkasontsteking van blootliggend bot na tandextractie, met vertraagde wondgenezing tot gevolg). Vaak nemen de klachten na de extractie gedurende 2 of 3 dagen af, waarna deze plotseling weer verergeren, waarbij soms oorpijn optreedt. Hoewel de aandoening binnen één of meer weken vanzelf overgaat, kan de tandarts een pijnstillend verband in de tandkas aanbrengen tegen de pijn. Het verband wordt gedurende ongeveer een week om de dag vervangen.

Na kaakchirurgie komen soms bloedingen voor. Ze kunnen vaak worden gestelpt door na de ingreep gedurende een uur gelijkmatige druk op de wond uit te oefenen. Meestal wordt hiervoor een gaasverband gebruikt waar de patiënt op moet bijten. Bloedingen in de mond zijn verraderlijk, omdat een klein beetje bloed zich kan vermengen met relatief veel speeksel waardoor het erger lijkt dan het is. Als de bloeding aanhoudt, kan het betreffende deel van de kaak worden schoongeveegd en een nieuw gaasje of een vochtig theezakje met een constante, door bijten uitgeoefende druk tegen de wond worden gehouden. Als de bloeding langer dan een paar uur aanhoudt, moet een tandarts worden gewaarschuwd.

Wanneer een patiënt regelmatig antistollingsmiddelen (een geneesmiddel dat bloedstolling tegengaat) of acetylsalicylzuur (aspirine) gebruikt (zelfs als er om de paar dagen maar één wordt ingenomen) moet dit een week vóór de operatie aan de tandarts worden gemeld, omdat door deze geneesmiddelen gemakkelijker bloedingen ontstaan. De tandarts of arts kan de dosering van deze middelen aanpassen of het gebruik tijdelijk stopzetten.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Ontwrichting van de kaak

Figures
Tables
Disclaimer