THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results

Section

Subject

Topics

Letsel van de plasbuis

De plasbuis raakt bij mannen en vrouwen vaak beschadigd door een bekkenbreuk en bij mannen door een paalverwonding of zadelletsel tussen de benen. De plasbuis kan ook onbedoeld worden beschadigd tijdens een operatie aan de plasbuis of tijdens ingrepen waarbij instrumenten via de plasbuis worden ingebracht, zoals blaaskatheterisatie of cystoscopie (via de plasbuis inbrengen in de blaas van een flexibele kijkbuis). In zeldzame gevallen heeft de patiënt de plasbuis zelf beschadigd door er iets in te stoppen.

Soms blijft beschadiging van de plasbuis tot een kneuzing beperkt. Bij letsel kan ook de binnenbekleding van de plasbuis scheuren, waardoor er urine kan lekken naar het weefsel van de penis, het scrotum, de buikwand of het perineum (het gebied tussen de anus en de vulva of het scrotum).

Symptomen en diagnostisch onderzoek

De meest voorkomende symptomen van plasbuisletsel zijn bloed aan de uitmonding van de plasbuis, bloed in de urine en niet kunnen urineren. Wanneer zich complicaties voordoen, kunnen andere symptomen optreden. Als urine naar omringende weefsels lekt, kan een infectie met koorts en andere symptomen ontstaan. Na verloop van tijd kan de plasbuis bij of op de plaats van de beschadiging nauwer worden. Wanneer het letsel tijdens een chirurgische ingreep ontstaat, kan ook onwillekeurig urineverlies (urine-incontinentie) ontstaan. Mannen kunnen erectieproblemen krijgen (erectiele disfunctie) als gevolg van een beschadiging van de zenuwbanen of een verstoorde bloedtoevoer naar de penis.

Als beschadiging van de plasbuis niet wordt behandeld, kunnen er complicaties ontstaan, zoals vernauwing van de plasbuis, chronische infectie, urine-incontinentie en erectieproblemen.

De diagnose ‘plasbuisletsel' wordt gewoonlijk met retrograde urografie bevestigd. Hierbij wordt een (röntgenologisch zichtbare) contrastvloeistof rechtstreeks in de plasbuis ingespoten, waarna er röntgenfoto's worden gemaakt.

Behandeling

Bij een kneuzing (contusie) van de plasbuis zonder urinelekkage kan gedurende enkele dagen een katheter via de plasbuis in de blaas worden geplaatst om de urine af te voeren terwijl de plasbuis geneest. Als de plasbuis is gescheurd, moet de urine buiten de plasbuis om worden afgevoerd met een katheter die rechtstreeks door de huid van de onderbuik heen in de blaas wordt geplaatst (suprapubische katheter). De plasbuis wordt pas operatief hersteld nadat al het andere letsel genezen is of na ten minste acht tot 12 weken (wanneer de ontstekingsverschijnselen verdwenen zijn).

Behandeling helpt complicaties van plasbuisletsel te voorkomen. Eventuele complicaties moeten worden behandeld als het niet gelukt is deze te voorkomen.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Blaasletsel

Next: Introductie

Figures
Tables
Disclaimer