THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results

Section

Subject

Topics

Loslaten van het netvlies

Het netvlies kan loslaten van de onderlaag met bloedvaten waarop het ligt.

Wanneer het netvlies loslaat, wordt het voor een deel van de bloedtoevoer afgesneden, zodat het niet meer goed kan functioneren. Tenzij het netvlies weer wordt vastgehecht, kan het permanent beschadigd raken.

Het loslaten kan beginnen met een klein stukje, meestal als gevolg van een scheurtje in het netvlies. Als dit niet wordt behandeld, raakt het gehele netvlies los. Scheurtjes in het netvlies die tot het loslaten ervan kunnen leiden, komen vaker voor bij personen die zeer bijziend (myoop) zijn of die een cataractoperatie hebben ondergaan. Scheurtjes komen ook vaker voor na een verwonding van het oog. Vloeistof of bloed van een beschadigd bloedvat kan zich tussen het netvlies en het onderliggende weefsel verzamelen, waardoor het gezichtsvermogen verder verslechtert.

Symptomen

Het loslaten van het netvlies doet geen pijn. Meestal zien mensen kleine, zwevende vormen of felle lichtflitsen die korter dan een seconde aanhouden. Doorgaans begint het verlies van het gezichtsvermogen in het perifere gezichtsveld en breidt het zich uit naarmate het netvlies verder loslaat. Het verlies van het gezichtsvermogen lijkt op een sluier die voor het gezichtsveld valt. Als de gele vlek eenmaal loslaat, gaat het gezichtsvermogen snel achteruit en wordt alles wazig.

Een arts onderzoekt het netvlies door een oftalmoscoop en ziet dat het netvlies heeft losgelaten. Als dit niet zichtbaar is, kan een echoscopie van het oog dit aantonen.

Behandeling en prognose

Bij plotseling verlies van gezichtsvermogen dient direct een oogarts te worden geraadpleegd.

Afhankelijk van de oorzaak van de loslating wordt het netvlies behandeld met laserchirurgie of door bevriezing (cryopexie). Met laserchirurgie worden gaatjes in het netvlies gedicht. Onder invloed van bevriezing wordt een litteken gevormd dat het netvlies op zijn plaats houdt.

Indien het netvlies binnen twee tot zeven dagen weer wordt vastgehecht, is de kans dat het gezichtsvermogen verbetert meestal groot. Als het netvlies gedurende langere tijd los blijft of als er bloedingen of littekenvorming optreden, is de kans dat het gezichtsvermogen verbetert kleiner.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Macula-pucker

Next: Retinitis pigmentosa

Figures
Tables
Disclaimer