THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results

Section

Subject

Topics

Brandwonden

Als het oog aan extreme hitte of irriterende chemicaliën wordt blootgesteld, zal het ooglid zich in een reflex sluiten om het oog tegen brandwonden te beschermen. Daardoor zal vaak alleen het ooglid verbranden, hoewel bij intense hitte ook het oog zelf kan worden aangetast. De ernst van de verwonding, de pijn en de beschadiging van de oogleden hangen af van de mate van verbranding.

Chemische brandwonden kunnen ontstaan wanneer een irriterende stof in het oog terechtkomt. Zelfs lichtirriterende stoffen kunnen hevige pijn en oogbeschadiging veroorzaken. Door de ernstige pijn heeft de patiënt vaak de neiging het ooglid gesloten te houden, waardoor de irriterende stof nog langer in contact blijft met het oog. Dit kan de schade vergroten.

Behandeling

Brandwonden van het ooglid die door hitte zijn ontstaan, worden behandeld door de huid met een steriele oplossing te spoelen, gevolgd door het opbrengen van een antibioticumzalf of een in vaseline gedrenkt gaasje. De behandelde huid wordt vervolgens met een steriel gaasje bedekt, dat op zijn plaats wordt gehouden door een elastisch verband, zodat de brandwond kan genezen.

Chemische brandwonden van het oog worden behandeld door het geopende oog meteen met veel water te spoelen. Hiermee moet onmiddellijk na het ongeval worden begonnen, nog voordat er medische hulp aanwezig is. Hoewel het voor de patiënt vanwege de pijn moeilijk kan zijn het oog open te houden, is het van essentieel belang dat de irriterende stof zo snel mogelijk wordt verwijderd. De verwonde persoon of een collega moet misschien het ooglid open houden terwijl het oog met grote hoeveelheden water op kamertemperatuur wordt uitgespoeld.

Daarna worden door de arts verdovende oogdruppels toegediend en een middel om de pupil verwijd te houden. Er wordt een antibioticumzalf aangebracht. Soms worden corticosteroïde oogdruppels toegediend om de ontsteking te verminderen. Er kunnen ook geneesmiddelen tegen de pijn nodig zijn.

Bij ernstige beschadiging is behandeling door een oogarts nodig om het gezichtsvermogen zo veel mogelijk te behouden en om te voorkomen dat er ernstige complicaties ontstaan, zoals beschadiging van het hoornvlies of de iris, perforatie van het oog en misvormingen van de oogleden. Zelfs met de beste behandeling kan een ernstige chemische verbranding van het hoornvlies, vooral door alkalische stoffen (bijvoorbeeld door loog, dat vaak in vloeibare afvoerontstoppers voorkomt) echter tot littekenvorming, perforatie van het oog en blindheid leiden. Het gebruik van een veiligheidsbril bij het werken met potentieel gevaarlijke chemische stoffen is essentieel om dit soort letsel te voorkomen.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Vreemde voorwerpen in het oog

Next: Introductie

Figures
Tables
Disclaimer