THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results

Section

Subject

Topics

Loodvergiftiging

Loodvergiftiging komt weliswaar veel minder vaak voor nu verf geen loodpigmenten meer mag bevatten en benzine loodvrij is, maar in sommige gebieden vormt deze aandoening nog wel een probleem. Arbeiders die werkzaam zijn in bedrijfstakken waar met lood wordt gewerkt, kunnen loodvergiftiging oplopen, evenals kinderen die in oudere huizen met afbladderende loodverf of loden leidingen wonen. Jonge kinderen eten soms zoveel stukjes verf dat ze symptomen van loodvergiftiging krijgen. Lood tast talrijke delen van het lichaam aan, waaronder de hersenen, het zenuwstelsel, de nieren, de lever, het bloed, het spijsverteringsstelsel en de geslachtsorganen. Vooral kinderen zijn een kwetsbare groep omdat lood de grootste schade aanricht in een zenuwstelsel dat nog in ontwikkeling is.

Als de loodspiegel in het bloed dagenlang hoog is, ontstaan er meestal symptomen van acute hersenbeschadiging (encefalopathie). Chronische blootstelling aan lagere lood spiegels kan de intellectuele vermogens aantasten.

Symptomen en diagnose

Mensen met lichte loodvergiftiging hebben vaak geen symptomen. Als er wel symptomen ontstaan, gebeurt dat meestal na een paar weken of nog later. Soms verhevigen symptomen periodiek.

Klassieke symptomen van loodvergiftiging zijn persoonlijkheidsveranderingen, hoofdpijn, gevoelsverlies, zwakte, een metalige smaak in de mond, ongecoördineerd lopen, slechte eetlust, braken, obstipatie, buikpijn met buikkrampen, pijn in botten en gewrichten en bloedarmoede (anemie). (see Introductie)

Nierschade ontstaat vaak zonder symptomen.

Jonge kinderen kunnen in de loop van een aantal weken humeurig worden en minder vaak willen spelen. Encefalopathie kan dan plotseling ontstaan en in de dagen daarna snel verergeren, met symptomen als aanhoudend, heftig braken, verwardheid en slaperigheid. Uiteindelijk kan het slachtoffer epileptische insulten krijgen en in coma raken.

Bij volwassenen treedt vaak libidoverlies op, kan onvruchtbaarheid ontstaan en bij mannen kunnen erectiestoornissen (impotentie) voorkomen. Encefalopathie komt bij volwassenen zelden voor.

Sommige symptomen kunnen afnemen als de blootstelling aan lood wordt beëindigd, maar weer verergeren bij hernieuwde blootstelling.

De diagnose loodvergiftiging wordt gesteld op basis van bloedonderzoek. Bij volwassenen die in hun werksituatie met lood omgaan, moet het bloed regelmatig worden onderzocht. Kinderen uit buurten waarin veel oudere huizen staan en bladderende loodhoudende verf veel voorkomt, moeten eveneens op lood in het bloed worden onderzocht. Bij kinderen tonen röntgenfoto's van bot en buik vaak aan of er sprake is van loodvergiftiging.

Behandeling en prognose

De behandeling bestaat uit beëindiging van de blootstelling aan lood en verwijdering van het opgehoopte lood in het lichaam. Artsen verwijderen lood uit het lichaam met middelen die zich aan lood binden (chelatietherapie), zodat het lood via de urine kan worden afgevoerd. Alle loodbindende middelen werken traag en kunnen ernstige bijwerkingen hebben.

Mensen met lichte loodvergiftiging krijgen dimercaptobarnsteenzuur oraal toegediend. Mensen met ernstiger vormen van loodvergiftiging worden in het ziekenhuis behandeld met injecties van chelatiemiddelen zoals dimercaprol, dimercaptobarnsteenzuur, penicillamine en natriumcalciumedetaat. Aangezien chelatiemiddelen ook nuttige mineralen als zink, koper en ijzer uit het lichaam kunnen verwijderen, krijgt de patiënt vaak supplementen van deze mineralen toegediend.

Zelfs na behandeling ontstaat bij veel kinderen met encefalopathie een zekere mate van blijvende hersenbeschadiging. Ook nierbeschadigingen zijn soms blijvend.

Preventie

Wekelijks afnemen van de vensterbanken met een vochtige doek verwijdert een deel van het stof dat uit verf afkomstig lood zou kunnen bevatten. Bladderende loodhoudende verf moet worden hersteld. Tijdens ingrijpende renovaties waarbij loodhoudende verf wordt verwijderd, kunnen grote hoeveelheden lood in het huis terechtkomen. Dergelijke werkzaamheden moeten dan ook door vaklieden worden uitgevoerd. In de winkel zijn speciale filters verkrijgbaar waarmee het meeste lood uit het drinkwater kan worden verwijderd. Zo mogelijk moeten loden waterleidingen in oude huizen worden vervangen.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: IJzervergiftiging

Next: Introductie

Figures
Tables
Disclaimer