THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results

Section

Subject

Topics

Voorbereidingen op de dag van de operatie

In de dagen of zelfs weken vóór een operatie wordt de patiënt op allerlei manieren voorbereid. Vaak wordt aanbevolen om de fysieke conditie en de voeding zoveel mogelijk te verbeteren omdat iemand met een goede algemene gezondheid beter van een operatie herstelt.

De veiligheid kan worden verhoogd door vóór een operatie waarbij algehele anesthesie wordt toegepast geen of zo weinig mogelijk tabak en alcohol te gebruiken. Recent tabaksgebruik vergroot de kans op afwijkende hartritmes tijdens algehele anesthesie en tast de longfunctie aan. Overmatige alcoholconsumptie kan de lever beschadigen, waardoor tijdens chirurgie hevige bloedingen kunnen ontstaan en de uitwerking van de geneesmiddelen voor algehele anesthesie onvoorspelbaar wordt versterkt of afgezwakt. De alcoholconsumptie dient echter geleidelijk te worden verminderd, omdat plotseling stoppen kort vóór algehele anesthesie schadelijke gevolgen kan hebben, zoals koorts en afwijkingen van de bloeddruk of het hartritme.

De arts voert een lichamelijk onderzoek uit en neemt een anamnese af, waarbij hij onder meer informeert naar recente symptomen, aandoeningen in het verleden, tabaks-, drugs- en alcoholgebruik en allergieën. Iemand wordt daarbij ook gevraagd om alle geneesmiddelen te noemen die hij op dat moment gebruikt. Alle vrij verkrijgbare en op recept verkrijgbare geneesmiddelen moeten daarbij worden vermeld, anders kunnen er ernstige gezondheidsproblemen ontstaan. Iemand kan bijvoorbeeld zijn gebruik van acetylsalicylzuur (aspirine) niet de moeite van het vermelden waard vinden, maar acetylsalicylzuur kan de kans op bloedingen tijdens chirurgie vergroten.

Vóór de operatie vinden mogelijk een bloed- en urineonderzoek, elektrocardiografisch onderzoek, röntgen- en/of longfunctieonderzoek plaats (preoperatieve onderzoeken). Uit deze onderzoeken blijkt hoe goed de vitale organen functioneren. Als deze organen slecht werken, kan de belasting van chirurgie of anesthesie problemen veroorzaken. Preoperatieve onderzoeken kunnen ook tijdelijke ziekten aan het licht brengen die zich nog niet hebben geopenbaard, zoals een infectie, waardoor de operatie zou moeten worden uitgesteld.

Iemand wil mogelijk graag zijn eigen bloed opslaan voor het geval tijdens de operatie bloedtransfusie nodig is. Het gebruik van eigen bloed (autologe bloedtransfusie (see Autologe transfusie) neemt het risico van infectie en van de meeste transfusiereacties weg. Bij die persoon kan, zo nodig enkele malen, een halve liter bloed worden afgenomen die tot de operatie wordt bewaard. Het lichaam vult de hoeveelheid bloed in de weken na de bloedafname vanzelf weer aan.

Een dag vóór de operatie heeft de anesthesist wellicht een ontmoeting met de patiënt om de onderzoeksresultaten te bespreken en om deze te wijzen op eventuele medische aandoeningen die de keuze voor een bepaald anestheticum (verdovingsmiddel) zou kunnen beïnvloeden. De veiligste en best werkende soorten anesthesie kunnen ook worden besproken.

Een codicil met overdracht van beslissingsbevoegdheid inzake de medische verzorging of wensen daaromtrent (see Wilsonbekwaamheid) dient vóór de operatie in orde te worden gemaakt voor het geval de patiënt als gevolg van de operatie niet meer kan communiceren of invalide raakt.

Als regel vraagt de chirurg aan de patiënt na de nodige uitleg toestemming om de operatie uit te voeren. Deze procedure wordt het verkrijgen van ‘informed consent' (geïnformeerde toestemming) genoemd. De chirurg bespreekt de risico's en voordelen van de operatie en beantwoordt vragen. De patiënt leest en ondertekent een formulier waarmee de toestemming wordt vastgelegd. In geval van spoedeisende chirurgie waarbij de patiënt geen informed consent kan geven, probeert de arts contact op te nemen met het gezin of de familie van de patiënt. In zeldzame gevallen moet een spoedeisende operatie worden uitgevoerd voordat er contact is geweest met het gezin of de familie.

De patiënt mag over het algemeen acht uur vóór een operatie niets meer eten of drinken omdat sommige geneesmiddelen die tijdens een operatie worden gegeven, braken met het risico van verslikken tot gevolg kunnen hebben. Afhankelijk van het soort chirurgie dienen specifieke richtlijnen te worden gegeven. De patiënt dient de arts te vragen welke van de regelmatig aan hem voorgeschreven geneesmiddelen hij vóór de operatie dient te nemen. Mensen die een operatie aan het maag-darmkanaal ondergaan, krijgen gedurende een dag of twee vóór de operatie laxerende middelen.

Omdat het apparaat dat het zuurstofgehalte in het bloed meet aan de vinger is bevestigd, dienen nagellak en kunstnagels vóór de ziekenhuisopname te worden verwijderd. Dit apparaat kan dan nauwkeuriger meten. Waardevolle spullen kunnen ook beter thuis worden gelaten.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Introductie

Next: De dag van de operatie

Figures
Tables
Disclaimer