THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results

Section

Subject

Topics

Sick-building-syndroom

Sick-building-syndroom verwijst naar een groep symptomen bij een aantal werknemers in een bepaald gebouw die niet wordt veroorzaakt door een aanwijsbare specifieke ziekte. Het kan worden veroorzaakt door blootstelling aan uiteenlopende schadelijke stoffen die in dergelijke gebouwen in lage concentraties voorkomen.

Sick-building-syndroom tast over het algemeen mensen aan die in een kantoor werken of in andere gebouwen waar veel mensen dicht op elkaar werken. Het syndroom komt meestal voor in de nieuwere kantoorgebouwen, die ontworpen zijn om doeltreffend met energie om te gaan, geen ramen hebben die open kunnen en meestal verwarmings- en koelingsbuizen hebben die op dezelfde plaats ontspringen.

Hoge concentraties kooldioxide komen vaak in dergelijke gebouwen voor en zijn vaak de oorzaak van sick-building-syndroom. Chemische stoffen in renovatiematerialen, schoonmaakmiddelen en kantoorapparatuur kunnen ook de oorzaak zijn. Schimmels en bacteriën die als gevolg van lekkage in oudere, slecht onderhouden gebouwen groeien, kunnen ook sick-building-syndroom veroorzaken. Vrachtauto's en andere motorvoertuigen die met draaiende motor in de buurt van luchtinlaten staan, kunnen leiden tot overmatige blootstelling aan koolmonoxide en dieseldampen. Slechte verlichting, overmatig lawaai en onaangename temperaturen in de werkomgeving kunnen de symptomen bij aangedane werknemers verergeren.

Aangedane personen worden angstig, ademen snel (hyperventileren) en kunnen last hebben van spierspasmen en ernstig ademtekort. Ze kunnen ook last hebben van hoofdpijn, vermoeidheid, keelpijn, hoesten, droge ogen, huiduitslag en jeuk. Sommige mensen zeggen vreemde geuren te ruiken.

Behandeling en prognose

De symptomen verdwijnen wanneer de persoon de bewuste omgeving verlaat. Het gebouw moet worden gecontroleerd en er dienen, voor zover nodig, verbeteringen te worden aangebracht. Er moet voor voldoende ventilatie worden gezorgd.

Blijvende complicaties van sick-building-syndroom zijn niet bekend.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Meervoudige chemische overgevoeligheid

Figures
Tables
Disclaimer