THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results

Section

Subject

Topics

Besluitvorming over behandelingen

Voordat artsen een bepaalde behandeling aanbevelen, wegen ze de mogelijke nadelen en voordelen daarvan tegen elkaar af. Soms leidt behandeling tot verbetering van de symptomen, bijvoorbeeld minder pijn. Een behandeling kan ook functieverbetering tot gevolg hebben, bijvoorbeeld in staat zijn om een langere afstand te lopen. In sommige gevallen kan de ziekte door de behandeling worden genezen. In sommige andere gevallen kan een behandeling de kans op ongewenste gevolgen in de toekomst verkleinen, zoals complicaties. Het voordeel bestaat dan uit een lagere kans op een voorval dat mensen willen voorkomen.

Risico is de kans op schadelijke gevolgen. Een arts kan bijvoorbeeld overwegen een geneesmiddel aan te bevelen om het risico van een beroerte (cerebrovasculair accident, CVA) te verkleinen. Uit een gecontroleerd klinisch onderzoek zou bijvoorbeeld kunnen blijken dat 20 van de 1000 mensen die dit bepaalde geneesmiddel hebben gebruikt desondanks een CVA hebben gekregen, terwijl 40 van de 1000 mensen die het geneesmiddel niet hebben gebruikt een beroerte hebben gekregen. Men zou kunnen zeggen dat het geneesmiddel het risico van CVA met de helft verkleint, omdat 20 de helft van 40 is (relatieve afname van het risico). De resultaten zouden echter ook zo kunnen worden uitgelegd dat het risico van CVA bij slechts 20 van de 1000 mensen kleiner werd omdat 40 minus 20 = 20 (absolute afname van het risico). Een verkleining van het risico met 50% klinkt indrukwekkend, maar een arts moet zich afvragen of een behandeling die bij slechts 20 van elke 1000 mensen baat geeft, de juiste keuze is voor de patiënt die wordt behandeld. Bij het vaststellen of het een juiste keuze is om het geneesmiddel te gebruiken, houdt zowel de arts als de patiënt die wordt behandeld rekening met allerlei informatie, zoals de kans dat het geneesmiddel ernstige bijwerkingen veroorzaakt.

Wetenschappelijke onderzoeken geven informatie over de mate waarin een behandeling het risico van schadelijke gevolgen gemiddeld verkleint. Maar op basis van gemiddelde effecten kan een arts niet altijd weten hoe een afzonderlijk persoon op een behandeling reageert.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Besluiten over medische tests

Next: Deelnemen aan medische besluitvorming

Figures
Tables
Disclaimer