THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results

Section

Subject

Topics

Vitamine E

Vitamine E (tocoferol) is een in vet oplosbare vitamine. Vitamine E speelt een belangrijke rol als antioxidant: deze beschermt cellen tegen beschadiging door reactieve bijproducten van de normale celactiviteit (vrije radicalen), vooral van onverzadigde vetzuren in de (bloed)cellen en in de celwand, de bloedbaan en de weefsels. Er zijn aanwijzingen dat vitamine E mogelijk een rol speelt bij de verlaging van het risico van (prostaat)kanker.

Vitamine-E-gebrek

Het volgen van een vetarm dieet kan de inname van vitamine E verminderen doordat plantaardige oliën de voornaamste bron voor deze vitamine vormen. Aandoeningen die de vetopname verstoren, kunnen ook leiden tot een verlaagde opname van vitamine E en het risico van vitamine-E-gebrek verhogen. Pasgeborenen hebben een betrekkelijk lage reserve aan vitamine E doordat slechts kleine hoeveelheden vitamine E de placenta passeren. Pasgeborenen hebben daarom een verhoogd risico van vitamine-E-gebrek.

Vitamine-E-gebrek komt bij oudere kinderen en volwassenen zelden voor. De volgende symptomen kunnen onder meer optreden: verminderde reflexen, moeilijkheden bij het lopen, verminderd coördinatievermogen, verlies van positiezin (weten waar de ledematen zijn zonder te kijken) en spierzwakte.

Premature zuigelingen met vitamine-E-gebrek lopen een risico van verschillende ernstige aandoeningen. Er kan een vorm van bloedarmoede ontstaan waarbij de rode bloedcellen barsten (hemolytische anemie). Andere aandoeningen zijn onder meer bloeding (hemorragie) in de hersenen en retrolentale fibroplasie, met abnormale groei van de bloedvaten in de ogen (see Prematurenretinopathie).

Bloedonderzoeken voor het vaststellen van vitamine-E-gebrek zijn niet standaard beschikbaar. De behandeling bestaat uit oraal gebruik van vitamine-E-supplementen.

Overdosering van vitamine E

Hoge doses vitamine E kunnen het risico van bloedingen verhogen (inclusief hemorragisch CVA bij volwassenen), vooral bij mensen die ook antistollingsmiddelen (anticoagulantia, in het bijzonder cumarinederivaten) gebruiken. Premature zuigelingen kunnen hoge doses krijgen toegediend om het risico van retrolentale fibroplasie te verlagen. Volwassenen die zeer hoge doses gebruiken, hebben soms last van spierzwakte, vermoeidheid, misselijkheid en diarree.

De diagnose wordt gesteld op basis van individuele omstandigheden en symptomen. De behandeling bestaat uit het stoppen met vitamine-E-supplementen. Zo nodig wordt vitamine K gegeven om de bloeding te stoppen.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Vitamine D

Next: Vitamine K

Figures
Tables
Disclaimer