THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results
In This Topic
Introductie
Back to Top

Section

Subject

Topics

Introductie

Delirium en dementie zijn de meest voorkomende oorzaken van mentale (cognitieve) stoornissen, dat wil zeggen het onvermogen om kennis normaal te verwerven, te behouden en te gebruiken. Hoewel delirium en dementie vaak in combinatie optreden, verschillen beide aandoeningen sterk van elkaar. Delirium begint plotseling, veroorzaakt schommelingen in het geestelijke functioneren en is meestal omkeerbaar. Dementie begint geleidelijk, wordt langzaam erger en is meestal niet omkeerbaar. Daarnaast tasten beide aandoeningen de geestelijke functies op een verschillende manier aan. Delirium verstoort het vermogen om de aandacht vast te houden en helder te denken. Dementie veroorzaakt geheugenverlies en ernstige achteruitgang in alle aspecten van het geestelijke functioneren. Zowel delirium als dementie kunnen op elke leeftijd optreden, maar komen vaker voor bij ouderen door leeftijdgerelateerde veranderingen in de hersenen (see Effecten van het ouder worden).

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Introductie

Next: Delirium

Figures
Tables
Disclaimer