THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results

Section

Subject

Topics

Benigne paroxismale positieduizeligheid

Benigne (goedaardige) paroxismale (in aanvallen optredende) positieduizeligheid is een veelvoorkomende aandoening, waarbij vertigo het gevolg is van een verandering van de stand van het hoofd.

De meeste aanvallen van vertigo worden veroorzaakt door verandering van de stand van het hoofd. Deze doen zich daardoor voor wanneer iemand gaat liggen, opstaat, zich in bed omdraait of het hoofd naar achteren buigt om omhoog te kijken. De aandoening ontstaat meestal wanneer kalkdeeltjes, gewoonlijk gelijkmatig verdeeld over de drie halfcirkelvormige kanalen, neerslaan en in een van de kanalen samenklonteren. (De halfcirkelvormige kanalen zijn het gedeelte van het binnenoor dat een rol speelt bij het evenwicht (see Keel, neus en orenFigures)). Wanneer het hoofd beweegt, stimuleren de kalkdeeltjes normaal gesproken de zenuwreceptoren (haarcellen) in de kanalen. Deze haarcellen sturen een signaal naar de hersenen dat de richting van de beweging van het hoofd aangeeft. Wanneer de deeltjes in een bepaald gebied een vrij bewegend klontje vormen, wordt het signaal te sterk. Hierdoor wordt aan de hersenen doorgegeven dat het hoofd sterker heeft bewogen dan het in feite heeft gedaan. Deze informatie komt niet overeen met de informatie van de ogen, waardoor een korte aanval van vertigo optreedt. Samenklontering van kalkdeeltjes kan ook optreden door beschadiging van de bekledende laag van de halfcirkelvormige kanalen. Een dergelijke beschadiging kan het gevolg zijn van een oorinfectie, verwonding, operatie of afsluiting van een slagader naar het binnenoor.

Deze vorm van vertigo kan beangstigend zijn, maar is onschuldig. Een aanval van vertigo begint 5 tot 10 seconden nadat het hoofd heeft bewogen en duurt korter dan een minuut. De aanvallen verdwijnen meestal vanzelf binnen enkele weken. Soms houden de aanvallen echter maandenlang aan en kan uitdroging door misselijkheid en braken ontstaan. De aandoening gaat niet gepaard met gehoorverlies of oorsuizingen (tinnitus).

Het kan helpen de houdingen te vermijden die vertigo veroorzaken. Mensen met deze vorm van vertigo kunnen de Epley-manoeuvre aanleren, waarmee de kalkdeeltjes worden gescheiden en zich weer verdelen over de halfcirkelvormige kanalen. Hierdoor kunnen de deeltjes worden opgenomen en weer opnieuw worden gevormd, zoals dat normaal gebeurt. Bij ongeveer 90 tot 95% van de mensen geeft de manoeuvre direct verlichting zonder gebruik van geneesmiddelen. Bij sommige mensen keert de vertigo terug en moet de manoeuvre worden herhaald.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Reisziekte

Next: Introductie

Figures
Tables
Disclaimer