THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results

Section

Subject

Topics

Infantiele spasmen en koortsstuipen

Infantiele spasmen en febriele aanvallen (koortsstuipen) komen vrijwel uitsluitend bij kinderen voor.

Bij infantiele spasmen (salaamkrampen) tilt het kind, terwijl het op de rug ligt, plotseling de armen op en buigt ze, buigt nek en bovenlichaam naar voren en strekt de benen. Dergelijke spasmen duren slechts enkele seconden, maar kunnen zich vele malen per dag herhalen. Ze doen zich meestal voor bij kinderen onder de 3 jaar. Bij veel kinderen ontwikkelen de spasmen zich in het latere leven tot een ander type epileptische aandoening. De meeste kinderen met infantiele spasmen vertonen een vertraagde neurologische ontwikkeling en is er sprake van geestelijke achterstand. Meestal wordt het adrenocorticotroop hormoon (ACTH) of een andere corticosteroïde gebruikt om deze spasmen te behandelen. Met anti-epileptica kunnen de spasmen doorgaans niet worden gestopt. Clonazepam en nitrazepam kunnen echter wel enig effect hebben.

Koortsstuipen (of koortsconvulsies) zijn epileptische aanvallen die door koorts worden opgewekt. Deze aanvallen komen bij ongeveer 4% van de kinderen tussen de 6 maanden en 5 jaar voor, maar treden vooral op bij kinderen tussen de 9 en de 20 maanden. Koortsstuipen zijn vaak familiegebonden. Bij de meeste kinderen bij wie zich een koortsstuip voordoet, gebeurt dat eenmalig en de meeste aanvallen duren korter dan 15 minuten. Koortsstuipen kunnen eenvoudig of complex zijn. Bij eenvoudige koortsstuipen schudt het gehele lichaam (bij een gegeneraliseerde aanval) korter dan 15 minuten. Bij complexe koortsstuipen schudt het gehele lichaam langer dan 15 minuten, schudt slechts één kant van het lichaam (een partiële aanval) gedurende meer dan 15 minuten of treden er minimaal twee aanvallen binnen 24 uur op. Kinderen met complexe koortsstuipen hebben een iets groter risico van een epileptische aandoening in hun latere leven.

Kinderen met koortsstuipen dienen voor onderzoek naar de afdeling spoedeisende hulp te worden gebracht. Het kan onduidelijk zijn of een kind meningitis of encefalitis heeft. Er moet op aanwezigheid van deze aandoeningen worden gecontroleerd en, indien aanwezig, moeten ze worden behandeld (see Chronische meningitis). Doorgaans wordt geen behandeling gegeven bij eenvoudige koortsstuipen, afgezien van koortsverlagende middelen. Bij eenvoudige koortsstuipen die steeds terugkeren of bij complexe koortsstuipen kan fenobarbital worden gegeven om aanvallen te voorkomen. Fenobarbital kan het leervermogen van het kind echter sterk nadelig beïnvloeden. In plaats van dit middel kunnen andere anti-epileptica worden gebruikt.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Introductie

Next: Introductie

Figures
Tables
Disclaimer